Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

op Alnus, Corylus

on Alnus, Corylus

Corylus avellana, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans; midden februari

Epinotia tenerana:   Corylus avellana catkin

Corylus avellana, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans; mid Febrary

uitgeworpen frass

Epinotia tenerana:  Corylus avellana catkin

extruded frass

>Corylus avellana, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt; doorgebroken katje; de kop van de larve is juist te zien

Epinotia tenerana: larva

Corylus avellana, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt: broken catkin: the head of the larva is just visible

larve

Epinotia tenerana: larva in catkin

larva

Corylus avellana. Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: bewoonde bladknop

Epinotia tenerana: occupied leaf bud

Corylus avellana. Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: occupied leaf bud

gal: Van het najaar tot het voorjaar leeft de larve in een mannelijk katje, dat als gevolg daarvan ietwat vervormt. Later verhuist de larve naar een zich ontwikkelende knop en boort daar in de basis naar binnen.

gall: From autumn till spring the larve lives in a male catkin, causing it to deform somewhat. Eventually the larva moves to a developing bud, entering from the base.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Corylus avellana.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Bradley, Tremewan & Smith (1979a).

01/04/2017