Epinotia nanana (Treitschke, 1835)

Lepidoptera, Tortricidae

Picea abies, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman

Epinotia nanana: damage on Picea abies

Picea abies, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman

met frass bedekte spinselbuis

Epinotia nanana: frass-covered silken tube

frass-covered silken tube

vanuit de basis worden de naalden volledig uitgemijnd

Epinotia nanana: mined neeldes

from the base the needles are completely mined out

mijn De larve mineert voor de overwintering enkele naalden geheel uit, overwintert vervolgens in een naald. Na de overwintering wordt nog een aantal naalden van de basis uit geheel uitgemijnd. De uitgemijnde naalden worden met elkaar samengehouden door een met frass geincrusteerde spinselbuis. De meeste frass in de spinselbuis, maar deels ook in de mijn. Larve mineert zijn hele leven. Verpopping buiten de mijn, meestel in de grond, zelden in de spinselbuis (Freeman, 1967a; Hering, 1957a).

minebefore the hibernation the larva mines a few needles completely out, then hibernates in a needle. After hibernation another number of needles is completely mined out from their base. The mined needles are held together by a frass-incrusted silken tube. Most frass in the tube, a small fraction in the mines. The larva mines all its life. Pupation external, mostly in the soil, sometimes in the tube (Freeman, 1967a; Hering, 1957a).

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies, sitchensis.

fenologie Larvan van het najaar tot april, mei (Bradley ea, 1979a).

phenology Larvae from autumn till April, May (Bradley ea, 1979a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Vuilwit tot bruinig, met zwarte kop, halsschild en borstpoten. Buikpoten met een enkele krans van ca 22 haakjes. Geen anale kam (Bradley ea, 1979a; Swatschek, 1958a).

larva Off white to brownish, head, pronotum and thoracic feet black. Prolegs with c. 22 crochets in a single row. Anal comb absent (Bradley ao, 1979a; Swatschek, 1958a).

synoniemen Steganoptycha nanana.

synonyms Steganoptycha nanana.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1935b), Duncan (2006a), Freeman (1967a), Hering (1957a), Kuchlein & de Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a).

23/03/2017