Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Nepticulidae

nnnnnnn, Beegderheide

Ectoedemia subbimaculella mine Ectoedemia subbimaculella mine

nnnnnnn, Beegderheide

Betula pendula, Rotterdam, polder Schieveen: een geval van xenopfagie; © Ben van As

Ectoedemia subbimaculella: mine on Betula pendula - xenophagy

Betula pendula, Rotterdam, polder Schieveen: a case of xenophagy; © Ben van As

mijn Het ei wordt bovenop het blad afgezet, naast een nerf. Het eerste deel van de mijn is een smalle, met frass gevulde gang langs een nerf, meestal hoofdnerf, of langs een zijnerf lopend in de richting van de hoofdnerf. De gang gaat zonder overgang over in een blaas, meestal in de oksel van de hoofdnerf en een zijnerf. De larve maakt een snede in de onderepidermis van de blaas, waardoor een deel van de frass uit de mijn wordt verwijderd. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition on the upperside of the leaf, next to a vein. The mine begins as a narrow corridor, filled with frass, running along a vein: usually the midrib, or along a lateral vein and then running in the direction of the midrib. The corridor abruptly widens into a blotch, usually in the axil of the midrib and a side vein. The larva makes a slit in the lower epidermis of the blotch, by which part of the frass is ejected. Pupation external.

waardplanten: Fagaceae, oligofaag

hostplants: Fagaceae, oligophagous

Castanea sativa; Quercus frainetto, macranthera, petraea, pubescens, pyrenaica, robur, rubra.

In Hongarijë treedt de soort ook op op Q. cerris; de larven op deze waardplant zijn ongeveer een maand vroeger dan die op andere eiken in hetzelfde gebied (van Nieukerken ea, 2010a).

De synonieme Stigmella bistrimaculella zou volgens oudere bronnen, maar zelfs nog Hering (1957a), leven op Betula. Volgens van Nieukerken & Johansson (1987a) betreft dit zeldzaame gevallen van xenophogie.

In Hungary the species also occurs on Q. cerris; the larvae on this host are about a month earlier than those on other oaks in the same area (van Nieukerken ao, 2010a).

The synonymous Stigmella bistrimaculella is associated in the older literature, but even by Hering (1957a), with Betula. According to van Nieukerken & Johansson (1987a) this concerns rare cases of xenophagy.

fenologie Larven van eind september tot in november, meestal in groene eilanden in vergeelde, vaak al afgevallen, bladeren.

phenology Larvae from late-Septrember to well in November, usually in green islands in yellowing, often already fallen, leaves.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recporded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk heel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Probably all Europe (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Dechtiria, Nepticula, Stigmella subbimaculella; Ectoedemia nigrociliella (Stephens, 1834); Nepticula, Stigmella bistrimaculella von Heyden, 1861.

synonyms Dechtiria, Nepticula, Stigmella subbimaculella; Ectoedemia nigrociliella (Stephens, 1834); Nepticula, Stigmella bistrimaculella von Heyden, 1861.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1936a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hering (1932g, 1934a, 1957a), Johansson ao (1990a), Kasy (1987a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a, 2014a), Z & A Laštuvka (1998a), Lhomme (1934d), Michalska (1976a), Michna (1975a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken & Johansson (1987a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a, 2010a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Palmer (2011a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1081a).

07/04/2017