Ectoedemia rosae van Nieukerken & Berggren, 2011

Lepidoptera, Nepticulidae

Rosa tomentosa, Frankrijk, Hautes Alpes, Vallée de la Clarée, Bois de Boulogne; uit van Nieukerken & Berggren (2011a).

Ectoedemia rosae: mine on Rosa tomentosa

em>Rosa tomentosa, France, Hautes Alpes, Vallée de la Clarée, Bois de Boulogne; from van Nieukerken & Berggren (2011a).

een andere mijn

Ectoedemia rosae: mine on Rosa tomentosa

another mine

jonge mijn

Ectoedemia rosae: young mine on Rosa tomentosa

young mine

mijn Ei onderzijdig. Vandaar een sterk gekronkeld smal onderzijdig gangetje dat zich plotseling verbreedt tot een relatief grote voldiepe blaas. Frass in de gang in een brede, onderbroken bruine of zwarte lijn; in der blaas donkerder, en meer verspreid. Verpopping buiten de mijn in een cocon (© rechtsonder); boogsnede bovenzijdig.

mine Egg at the underside of the leaf. From there runs a strongly contorted, narrow, under-surface corridor that suddenly widens into a relatively large, full depth blotch. Frass in the gallery in a thick, interrupted brown to black line; darker, and more dispersed in the blotch. Pupation external in a cocoon (lower right picture); exit slit upper-surface.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa tomentosa, cf majalis.

fenologie Eén generatie; larven zijn verzameld in midden augustus.

phenology Univoltine; larvae were collected in mid-August.

verspreiding binnen Europa Franse Alpen en Noorwegen: boreo-alpien disjuncte verspreiding.

distribution within Europe French Alps and Norway: boreo-alpine disjunct distribution.

larve Heel bleek groenig-wit, kop lichtbruin, buikganglia onopvallend, jonge larven zonder ventrale platen. Zoals bij Ectoedemia regel is, ligt de larve ruggelings in de mijn.

larva Very pale greenish white, head light brown, ventral ganglia inconspicuous, young larvae without ventral plates. Like is the rule in Ectoedemia, the larva lies venter-upwards in the mine.

literatuur

references

van Nieukerken & Berggren (2011a).

22/08/2013