Ectoedemia quinquella (Bedell, 1848)

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus robur, Delft, Kerkpolder; © Ben van As

Ectoedemia quinquella: mines in Quercus robur

Quercus robur, Delft, Kerkpolder; © Ben van As

Quercus robur, Staelduinse Bos: mijnen in groene eilanden; © Jan Scheffers

Ectoedemia quinquella mines

Quercus robur, Staelduinse Bos: mines in green islands; © Jan Scheffers

larve, met ventrale plaatjes

Ectoedemia quinquella mine with larva

larva, with ventral plates

Quercus pubescens, Engeland (Essex) Maldon Wood, leg EJ van Nieukerken, G. Bryan & CW Emmet

Ectoedemia quinquella mine

Quercus pubescens, Britain (Essex) Maldon Wood, leg EJ van Nieukerken, G. Bryan & CW Emmet

mijn Het ei wordt afgezet aan de bladonderzijde (anders dan bij de overige Ectoedemia's op eik), vlakbij een nerf. De mijn bestaat uit een sterk gekronkelde gang, die aan het einde slechts zwak verbreed is, of een secundaire blaas vormt; vaak een groot aantal mijnen in een blad. Verpopping buiten de mijn.

mine Contrary to the other Ectoedemia's on oak, the egg is deposited at the leaf underside, near a vein. The larva makes a strongly contorted corridor, that is not appreciably widenend at its end, or forms just a secondary blotch; often a considerable number of mines in a leaf. Pupation outside the mine.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

fenologie Larven in october-november, in groene eilanden in vergeelde, vaak al afgevallen bladeren (Johansson ea, 1990a).

phenology Larvae in October-November, in green islands in yellowed, often already fallen, leaves (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Johansson ea, 1990a; De Prins, 1998a; van Nieukerken, 2006a).

NE pas vrij kort gelden voor het eerst waargenomen (Alders & Donner, 1992a); breidt zich sterk uit (Alders, 2006a; van As & Scheffers, 2013a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Johansson ao, 1990a; De Prins, 1998a; van Nieukerken, 2006a).

NE only rather recently found for the first time (Alders & Donner, 1992a); quickly expanding its local range (Alders, 2006a; van As & Scheffers, 2013a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Engeland en Frankrijk tot Italië, Bulgarijë en Griekenland (Fauna Europaea, 2008). Ook Iberia (A & Z Laštůvka. 2014a).

distribution within Europe From Britain and France to Italy, Bulgaria and Greece (Fauna Europaea, 2008). Also Iberia (A & Z Laštůvka, 2014a).

larve Geel met een donkere kop; ventrale platen aanwezig, opvallend, zwart (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a). Ze kunnen gemakkelijk verward worden met larven van E. rufifrontella (van Nieukerken ea, 2010a).

larva Yellow with a dark head; ventral plates conspicuous, black (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a). They can easily be confused with the larvae of E. rufifrontella (van Nieukerken ao, 2010a).

synoniemen Nepticula, Stigmella quinquella.

synonyms Nepticula, Stigmella quinquella.

literatuur

references

Alders (2006a), Alders & Donner (1992a), van As & Scheffers (2013a), Emmet (1971a, 1982c, 1983a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1934a, 1957a), Huisman ao (2001a, 2009a), Johansson ao (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a, 2014a), van Nieukerken (1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Sims (1997a), Skala (1939a), Sønderup (1949a), Wullaert (2015a).

02/04/2017