Dialectica imperialella (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Gracillariidae

Symphytum officinale, België, prov. Luik, Oreye: mijn met jonge, kleurloze, larve; © Jean-Yves Baugnée

Dialectica imperialella: mine on Symphytum officinale

Symphytum officinale, Belgium, prov. Liège, Oreye: mine with youg, colourless, larva; © Jean-Yves Baugnée

Symphytum officinale, Nieuwendam; mijn, bovenzijde

Dialectica imperialella: mine on Symphytum officinale

Symphytum officinale, Nieuwendam; mine, upper side

zelfde mijn, onderzijde

Dialectica imperialella: mine on Symphytum officinale

same mine, lower side

opnieuw dezelfde mijn, in doorzicht, met volgroeide larve

Dialectica imperialella: mine on Symphytum officinale

same mine again, lighted from behind, with full grown larva

Symphytum officinale, Niewendam: detail van het begin van de mijn

Dialectica imperialella: detail of  start of mine on Symphytum officinale

Symphytum officinale, Niewendam: detail detail of the start of the mine.

Pentaglottis sempervirens, België, West-Vlaanderen, Wielsbeke; © Steve Wullaert

Dialectica imperialella: mine on Pentaglottis sempervirens

Pentaglottis sempervirens, Belgium, West Flanders, Wielsbeke; © Steve Wullaert

onderzijde van het blad; ongewoon zware aantasting

Dialectica imperialella: mine on Pentaglottis sempervirens

underside of the leaf; exceptionally heavy infestation

Echium plantagineum, België, prov Antwerpen, Mol; © Carina Van Steenwinkel

Dialectica imperialella: mine on Echium plantagineum

Echium plantagineum, Belgium, prov Antwerp, Mol; © Carina Van Steenwinkel

mijn Aan de onderzijde van een blad wordt verspreid een aantal eieren afgezet. De larven maken zeer brede epidermale gangen die alleen herkenbaar zijn door het draaddunne lijntje van frass dat op de bodem van de mijn geplakt is. Gaandeweg komen de larven bijeen en wordt de mijn dieper, en is uiteindelijk plaatselijk voldiep, en is pas dan van boven zichtbaar, als een paar bruine vlekjes. De mijn is aan de onderzijde duidelijk uitgestrekter, en vliezig. Meestal verlaten de larven de mijn voor de verpopping.

mine A number of eggs are deposited over a wide area of the underside of a leaf. The larvae make very wide epidermal galleries, that are hardly discernable, but for the tread thin line of frass that is glued to the floor of the mine. Gradually the larvae come together, and the mine becomes deeper, and finally becoming locally full depth. Only then the mine is apparent from above as some disconnected brownish spots. At the underside the mine is quite larger, membraneous. Pupation usually is outside the mine.

waardplanten: Boraginaceae, oligofaag

hostplants: Boraginaceae, oligophagous

Aegonychon purpurocaeruleum; Lithospermum officinale; Pulmonaria angustifolia, officinalis; Symphytum officinale.

Door Steve Wullaert in 2012 ook gevonden op Pentaglottis sempervirens, door Carina Van Steenwinkel op Echium plantagineum.

Found in 2012 by Steve Wullaert on Pentaglottis sempervirens, by Carina Van Steenwinkel on Echium plantagineum.

fenologie Larven in augustus-september (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

phenology Larvae in August - September (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Engeland tot Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Denmark to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from the UK to Russia and Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Acrocercops, Gracillaria imperialella.

synonyms Acrocercops, Gracillaria imperialella.

literatuur

references

Beiger (1980a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Buszko (1987a, 1992b), Doets (1946a), Drăghia (1968a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a., 2003a), Kasy (1965a), Kuchlein & Donner (1993a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (2010a), De Prins & Steeman (2013a), Starý (1930a), Szőcs (1977a), Wieser & Huemer (1999a).

04/04/2017