Coptotriche marginea (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Tischeriidae

Rubus fruticosus, Nieuwendam

Coptotriche marginea mine

Rubus fruticosus, Nieuwendam

zelfde mijn in detail

Coptotriche marginea mine

same mine, detail

Rubus fruticosus, Bussum: resten van het eischaaltje

Coptotriche marginea egg

Rubus fruticosus, Bussum: remnants of the egg shell

mijn Ovipositie aan de bladbovenzijde. Vandaar loopt een kort gangetje, dat overgaat in een langgerekte blaasmijn. De blaasmijn is bovenzijdig, wittig tot geelbruin; doordat de larve de binennwand van de mijn met spinsel bekleedt wordt deze opgerimpeld. De mijn bevat geen frass: dit wordt door een kleine opening aan de onderzijde van de mijn naar buiten gewerkt. Verpopping in de mijn; de pop ligt vrij in de mijn.

mine Oviposition at the upperside of the leaf. From there runs a short corridor that widens into a long-elliptic blotch. The blotch is upper-surface, whitish to yellow-brown; the larve lines the inside with much silk, causing the mine to pucker slightly. All frass is ejected through a small opening in the underside of the mine. Pupation within the mine; the pupa is not enclosed in a cocoon.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rubus caesius, canescens, fruticosus, grabowskii, idaeus, laciniatus, macrophyllus, nemorosus, pedunculosus, saxatilis, ulmifolius.

fenologie Larven in twee generaties, omstreeks juni en van september tot maart; de larven van de wintergeneratie zijn alleen actief bij goed weer (Emmet, 1983b).

phenology Bivoltine, larvae in June and again from September till March; the larvae of the winter generation are active only during fair weather (Emmet, 1983b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Emmetia, Tischeria marginea.

synonyms Emmetia, Tischeria marginea.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a, 1933a), Baldizzone (2004a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Buhr (1930a, 1936a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia, (1968a, 1971a, 1972a), Emmet (1983b), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hartig (1939a), Hellers (2016a), Hering (1924a, 1936b, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Kasy (1965a), Klimesch (1942a, 1950c, 1957a), Klimesch & Skala (1936b), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), ME & MA Kurz (2007a), Langohr & Schreurs (1987a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), van Nieukeren (2006a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Robbins (1991a), Skala (1951a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Toll (1959b), Ureche (2010a).

07/04/2017