Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Coleophoridae

Tanacetum vulgare, België, prov. Antwerpen, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

Coleophora trochilella: cases on Tanacetum vulgare

Tanacetum vulgare, Belgiumk, prov. Antwerp, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

Achillea millefolium, België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Coleophora trochilella: case on Achillea millefolium

Achillea millefolium, Belgium, Liège; © Jean-Yves Baugnée

Artemisia vulgaris, Castricum

Coleophora trochilella case on Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris, Castricum

mijnen, bladonderzijde

mines, leaf underside

zak Een strokleurige slanke, driekleppige zak, van het type buisvormige zijden zak, van ca 10 mm lengte; de mondhoek bedraagt 45° - 60°. De larven zitten aan de bladonderzijde. Misschien omdat die zo wollig behaard is, worden de zakken met opvallend veel spinsel vastgezet, waardoor de gaatjes een opvallende witte rand krijgen.

case A straw-coloured, slender, three-valved case of he type tubular silken case; length about 10 mm, mouth angle 45° - 60°. Larve at the leaf underside. Perhaps because of the plant's dense felt cover, the case is attached with much silk, giving the openings a conspicuous white margin.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Achillea millefolium; Artemisia absinthium, vulgaris; Carduus; Inula; Leucanthemum vulgare; Tanacetum corymbosum, vulgare.

Doordat in het verleden veel verwarring heeft geheerst over de interpretatie van deze soort zijn oude vermeldingen van waardplanten niet betrouwbaar. Vermelding van Hieracium behoeft nadere bevestiging.

Because in the past the interpretation of this species has long been uncertain, references of food plants from that time are unreliable. References to Hieracium need confirmation.

fenologie Zakken vanaf augustus tot juni in het volgende jaar.

phenology Cases from August till June of the following year.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met mogelijke uitzondering van delen van het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, with possible exception of parts of the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora axana Hering, 1942; Coleophora troglodytella auct. (incl. Hering, 1957a); C. trochilella sensu Hering 1957 schijnt C. peribenanderi te zijn (Emmet ea, 1996a).

synonyms Coleophora axana Hering, 1942; Coleophora troglodytella auct. (incl. Hering, 1957a); C. trochilella sensu Hering 1957 appears to be C. peribenanderi [Emmet ao, 1996a].

literatuur

references

Baldizzone (1985d, 1989e, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1964a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1996a, 2000a), Kozlov & Kullberg (2006a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid (1991b), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Patzak (1974a,b), Robbins (1991a), Wieser & Huemer (1999a), Zimmermann & Skala (1946a).

01/04/2017