Coleophora trigeminella Fuchs, 1881

Lepidoptera, Coleophoridae

Crataegus monogyna, België, prov. Namen, Crupet (Assesse), Ruisseau de Vovesène; © Jean-Yves Baugnée

Coleophora trigeminella case

Crataegus monogyna, Belgium, prov. Namur, Crupet (Assesse), Ruisseau de Vovesène; © Jean-Yves Baugnée

Crataegus, België, prov. Limburg, Opglabbeek; © Steve Wullaert

Coleophora trigeminella: case on Crataegus

Crataegus, Belgium, prov. Limburg, Opglabbeek; © Steve Wullaert

uit Toll (1962a)

Coleophora trigeminella case

from Toll (1962a)

zak Roodbruine, buisvormige zijden zak van slechts 5-6 mm. De zak heeft een zwakke insnoering voor het achtereind, en een heel duidelijk vlak achter de mond. Het voorste deel is sterk geknikt; daardoor bedraagt de mondhoek 0° en ligt de zak vlak op het blad. Gewoonlijk is de volgroeide zak driekleppig. Larven aan de onderzijde van het blad.

case Reddish brown, tubular silken case of only 5-6 mm. The case is weakly constricted near the anal end, and strongly just behind the mouth. The case is sharply bent there; therefore the mouth angle is 0° and the case lies adpressed to the leaf. The fully developed case normally is trivalved. Larvae at the underside of the leaf.

waardplanten: houtige Rosaceae, oligofaag

hostplants: woody Rosaceae, oligophagous

Amelanchier ovalis; Cotoneaster; Crataegus laevigata, monogyna; Malus sylvestris; Prunus avium, spinosa; Sorbus aria, aucuparia.

Sorbus zou de belangrijkste waardplant zijn. Er is een geval bekend van xenophagie op Fraxinus excelsior (Emmet ea, 1996a).

Sorbus is said to be the main hostplant. A case of xenophyagy on Fraxinus excelsior has been described (Emmet ao, 1996a).

fenologie Volgroeide zakken in eind april, begin mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Fully developed cases in late April, early May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée, 2011a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Baugnée, 2011a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Grootste deel van Europa, maar ontbreekt in Ierland, het Balkan-schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Most of Europe, but missing in Ireland, the Balkan Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Emmet ea (1996a).

larva Described by Emmet ao (1996a).

literatuur

references

Baldizzone (1984a, 2004a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Bankes (1912a), Baugnée (2011a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Haslberger, Lichtmannecker, Heindel, Grünewald & Segerer (2014a), Hering (1957a), Huemer (1988a), Huisman & Koster (1996a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a)l, Nel (1992b,c), Patzak (1974a,b), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Whitebread (1975a, 1977a).

01/04/2017