Coleophora spinella (Schrank, 1802)

Lepidoptera, Coleophoridae

Crataegus laevigata, Luxemburg, Kautenbach

Coleophora spinella case

Crataegus laevigata, Luxemburg, Kautenbach

Crataegus monogyna, Nederhorst den Berg; overwinterde jeugdzak

Coleophora spinella youth case

Crataegus monogyna, Nederhorst den Berg; youth case, after hibernation

Sorbus aucuparia, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans

Coleophora spinella: case on Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans

zak De larve leeft twee jaar. In het eerste jaar wordt, in het najaar, een samengestelde bladzak gemaakt met een vorm die doet denken aan een boomerang: voor- en achterste deel staan bijna loodrecht op elkaar. In het tweede jaar maakt de larve een aan voor en achterzijde zwak versmalde, driekleppige buisvormige bladzak van ca 6 mm, met een mondhoek van ca 45°.

case The larva lives two years. In the first year, in autumn, a composite leaf case is made that resembles a boomerang: front and rear end stand at almost right angles. In its second year the larva makes a trivalved tubular leaf case of about 6 mm, with a mouth angle of c. 45°; the case tapers somewhat to both ends.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Cotoneaster; Crataeguslaevigata, monogyna; Cydonia oblonga; Malus domestica; Mespilus germanica; Prunus avium, cerasus, padus, spinosa; Pyrus communis; Sorbus aucuparia.

Meestal op meidoorn.

Mostly on hawthorn.

fenologie Volgroeide zakken in eind mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Final cases in late May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach)

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Spanje en Italië, en van Ierland tot Roemenië; ook Centraal en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to Spain and Italy, and from Ireland to Romania; also Central and South Russia (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Coleophora cerasivorella Packard, 1870.

synonyms Coleophora cerasivorella Packard, 1870.

opmerkingen Het is niet mogelijk de larven of zakken van C. coracipennella, prunifoliae, serratella en spinella van elkaar te onderscheiden; alleen uitkweken, en in beperkte mate de waardplant, kan een determinatie opleveren.

notes It is impossible to distinguish the cases or larvae of C. coracipennella, prunifoliae, serratella, and spinella; only breeding, and to a lesser extent the hostplant, can lead to an identification.

Crataegus monogyna, Castricum: hoewel bladmineerders dit als regel niet doen, kunnen larven van C. spinella -als het inderdaad spinella is- in aantal worden gevonden op de nog gesloten bloemknoppen.

Coleophora spinella on inflorescence

Crataegus monogyna, Castricum: although this is exceptional for leaf miners, the larvae of C. spinella -if indeed they are spinella- can be found in numbers on the still closed flower buds.

Crataegus monogyna, België, prov. Namen, Viroinval, Treignes © Stéphane Claerebout

Coleophora spinella on flower buds of Crataegus monogyna

Crataegus monogyna, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Treignes © Stéphane Claerebout

kenmerkende beschadiging aan de bloem

Coleophora spinella damage to flowers of Crataegus monogyna

characteristic damage to the flower

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Huemer (1988a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid (1991a), Michaelis (1983a), Nel (1992b), Patzak (1974a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2013a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a), Tomasi (2014a), Wegner (2010a).

17/06/2017