Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839

Lepidoptera, Coleophoridae

Erica tetralix, België, prov. Luik, Lierneux, Fagne de la Crépale © Jean-Yves Baugnée

Coleophora pyrrhulipennella case

Erica tetralix, Belgium, prov. Liège, Lierneux, Fagne de la Crépale © Jean-Yves Baugnée

Calluna vulgaris, België, Antwerpen, Berendrecht; © Guido De Prins

Coleophora pyrrhulipennella case

Calluna vulgaris, Belgium, Antwerpen, Berendrecht; © Guido De Prins

Vaccinium vitis-idaea, Zeegser Duinen © Ben van As

Coleophora pyrrhulipennella: feeding trace on Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea, Zeegser Duinen © Ben van As

zak en vraatsporen

Coleophora pyrrhulipennella: case on Vaccinium vitis-idaea

case and feeding traces

uit Toll (1962a)

Coleophora pyrrhulipennella case

from Toll (1962a)

zak Glanzend-zwarte tweekleppige zijden schedezak van ca 9 mm lang met een mondhoek van ca. 20° en een duidelijke ventrale kiel.

case Shining black bivalved sheath case of c. 9 mm long with a mouth angle of c. 20°, and a distinct ventral keel.

waardplanten: Ericaceae, oligofaag

hostplants: Ericaceae, oligophagous

Calluna vulgaris; Erica australis, ciliaris, cinerea, manipuliflora, tetralix.

Zeer uitzonderlijk is een waarneming door Ben van As van twee exemplaren op Vaccinium vitis-idaea (foto's hierboven). Op Erica arborea in het Middellandse Zee-gebied leeft de vicarierende C. pulchripennella.

Very exceptional is an observation by Ben van As of two specimens on Vaccinium vitis-idaea (pictures above). On Erica arborea in the Mediterranean area lives the vicariating C. pulchripennella.

fenologie Volgroeide larven omstreeks midden mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown around mid-May (Emmet ea, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Middellandse Zee, en van Ierland en Portugal tot Roemenië en Kreta (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Mediterranean, and from Ireland and Portugal to Romania and Crete (Fauna Europaea, 2009).

larve Zie Emmet ea (1996a), Suire (1961a).

larva See Emmet ao (1996a), Suire (1961a).

opmerkingen De biologie, de jeugdzak, en de bijzondere aanpassing aan de bladmorfologie van de waardplant wordt besproken door Feehan (1996a).

notes The biology, youth case, and the remarkable adaptation to the leaf morphology of the hostplant is discussed by Feehan (1996a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1983c), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & Landry (2011a), Baldizzone, Tokár, Kovács & Kovács, (2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996), Feehan (1996a), Hering (1957a), Huertas Dionisio (2007a), Klimesch (1942a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michaelis (1983a), Nel (1992b,c), Patzak (1974a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Sammut (2008a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

19/04/2017