Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Coleophoridae

Fragaria vesca, België, prov. Luxemburg, Durbuy, la vieille Briqueterie de Rome © Carina Van Steenwinkel, det. Camiel Doorenweerd, DNA

Coleophora gryphipennella: mines on Fragaria vesca

Fragaria vesca, Belgium, prov. Luxemburg, Durbuy, la vieille Briqueterie de Rome © Carina Van Steenwinkel, det. Camiel Doorenweerd, DNA

detail

Coleophora gryphipennella: mines on Fragaria vesca

detail

zak

Coleophora gryphipennella: mines on Fragaria vesca

case

Rosa pimpinellifolia, Duin en Kruidberg

Coleophora gryphipennella mine

Rosa pimpinellifolia, Duin en Kruidberg

Rosa rubiginosa, Duin en Kruidberg: zak

Coleophora gryphipennella case

Rosa rubiginosa, Duin en Kruidberg: case

mijn De larve maakt vanaf het uitkomen, omstreeks eind augustus, achtereenvolgens drie zakken. De derde, waarin hij in het voorjaar leeft, is een ca. 7 mm lange, zijdelings afgeplatte tot buisvormige bladzak met een dorsale getande kiel, die het restant is van de bladrand waaruit de bladrand gemaakt is. De mondhoek bedraagt ca. 60°.

mine The larvae, that hatch around the end of August make three cases during their lifetime. The final one, which they occupy after the hibernation, is a laterally flattened tubular leaf case with a dorsal toothed keel (remnamnt of the leaf margin from which the cases was excised). Mouth angle about 60°.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Fragaria vesca; Rosa acicularis, arkansana, canina, glauca, pendulina, rubiginosa, serafinii, soulieana, spinosissima, tomentosa.

R. spinosissima is in Nederland de gewoonste waardplant. Hering (1957a) en Maček (1999a) noemen nog Rubus caesius en corylifolius als incidenteel waargenomen waardplant. Dat de soort ook op aardbei zijn volledige ontwikkeling kan doormaken is door van Roosmalen & Doorenweerd vastgesteld in de duinen van Nederland en in zuid-België.

In the Netherlands R. spinosissima is the most important host plant. Hering (1957a) and Maček (1999a) additionally mention Rubus caesius and corylifolius as occasional hostplants. That the species is able to complete its full development also on strawberry has been documented by van Roosmalen & Doorenweerd for the the Dutch dunes and southern Belgium.

fenologie De larven zijn volgroeid in midden mei (Emmet, Langmaid, Bland ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown in mid May (Emmet, Langmaid, Bland ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen (Kuchein & de Vos,1999a; Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a).

NE recorded (Kuchein & de Vos,1999a; Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot het Iberisch Schierieland en Italië, en van Ierland tot de Zwarte Zee (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to the Black Sea (Fauna Europaea, 2008).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1936a), Corley, Marabuto & Pires (2007a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1924a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1988a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1950c, 1958c), Klimesch & Skala (1936a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Michaelis (1983a), Nel (1992b,c), Patzak (1974a, b), De Prins (2010a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), van Roosmalen & Doorenbos (2015a), Skala (1951a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a), Zoerner (1969a).

22/05/2017