Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora albidella case

from Toll (1962a)

Salix sp., België, prov. Namen, Seilles, Sclaigneuax; © Jean-Yves Baugnée

Coleophora albidella case

Salix sp., Belgium, prov. Namur, Seilles, Sclaigneuax; © Jean-Yves Baugnée

Salix spec., Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Coleophora albidella: case on Salix spec.

Salix spec., Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

zak Larven in een zwartbruine pistoolzak van ca. 7 mm, die met een mondhoek van 70° vrijwel loodrecht op het blad staat.De zak is versierd met witte haren, afkomstig van de waardplant. Vergeleken met C. zelleriella is de zak duidelijk buikig.

case Blackish brown pistol case of about 7 mm, with a mouth angle of c. 70° standing almost erect on the leaf. The case is decorated with white wool, originating from the hostplant. In comparison with C. zelleriella the case is more paunchy.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea & subsp.oleifolia, repens.

Door Buhr (1935a) abusievelijk vermeld van Carex acuta, riparia.

Erroneously reported from Carex acuta, riparia by Buhr (1935a).

fenologie De larven zijn volgroeid tegen eind mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown about end May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk op het Balkan-Schiereiland na voorkomend in heel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Probably all Europe, except he Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

larve Zeven paar buikpoten (Hering, 1957a); zie ook Suire (1961a).

larva Seven pairs of prolegs (Hering, 1957a); see also Suire (1961a).

opmerkingen In plaats van te mineren vreet de larve vaak het bladweefsel geheel weg, alleen de nerven overlatend. Ook boort hij zich wel in knoppen in.

notes Instead of mining, the larve often consumes all leaf tissue, leaving only the veins. It also penetrates into buds.

literatuur

references

Baldizzone (1983c, 1991b), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Drăghia (1972a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Heckford (1986a), Hering (1957a), Huemer & Wiesner (1997a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michaelis (1983a), Patzak (1974a), De Prins, 1998a), De Prins & Steeman (2011a), Razowski (1990), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a), Wegner (2010a), Wimmer (2004a).

15/05/2017