Cameraria gaultheriella (Walsingham, 1889)

Lepidoptera, Gracillariidae

Gaultheria shallon, Oldenzaal (onderschepte import) © Steven Ijland

Cameraria gaultheriella mine

Gaultheria shallon, Oldenzaal (intercepted introduction) © Steven IJland

Gaultheria shallon, Leiden (onderschepte import), mijn in doorzicht, met larve; © Erik van Nieukerken

Cameraria gaultheriella mine

Gaultheria shallon, Leiden (intercepted introduction), mine, lighted from behind, with larva; © Erik van Nieukerken

detail

Cameraria gaultheriella larva in the mine

detail

Gaultheria shallon, Amersfoort (onderschepte import) © Willem Oosterhof: duidelijk een gezonde levende larve (december 2015)

Cameraria gaultheriella: living larva

Gaultheria shallon, Amersfoort (intercepted introduction) © Willem Oosterhof: clearly a living, healthy larva (December, 2015)

mijn kort gangetje, snel maar geleidelijk overgaand in een grote blaas. Frass geconcenteerd in een donkere wolk in het centrale deel van de mijn.

mine Short gallery, quickly but gradually widening into a large conspicuous blotch. Frass concentrated in a dark cloud in the central part of the mine.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Gaultheria shallon.

opmerkingen In Engeland (Robert Homan, Dave Wilton) en Nederland (Erik van Nieukerken, resp. Steven Ijland) zijn larven aangetroffen op siergroen in bloemstukken. Aangenomen moet worden dat dit plantmateriaal betreft dat vanuit Noord-Amerika is ingevlogen. Omdat de waardplant in Engeland en Nederland in tuinen als verwilderende bodembedekker wordt aangeplant en winterhard is, plaatselijk ook al verwilderd is, bestaat de kans dat de soort zich in NW Europa kan gaan vestigen.

notes In the UK (Robert Homan, Dave Wilton) and the Netherlands (Erik van Nieukerken, and Steven Ijland, respectively) larvae have been found mining ornamental green in a floral arrangement. Arguably the plant material had been flown in from North America. Because the hostplant is grown as semi-wild ground cover in both Britain and the Netherlands, and is fully hardy, locally already has escaped into the wild, the possibility exists that the moth will become established in NW Europe.

literatuur

references

Wilton (2009a).

22/12/2015