Caloptilia robustella Jäckh, 1972

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus robur, Boswachterij Nuspeet © Hans Jonkman; determinatie op0 basis van de datum: 21 september

Caloptilia cf robustella: leaf fold

Quercus robur, Boswachterij Nuspeet © Hans Jonkman: identification based on the date: September 21

larve

Caloptilia cf rbustella: free living larva

larva

mijn Mijn niet te onderscheiden van die van C. alchimiella..

mine Mine indistinguishable from the one of C. alchimiella.

waardplanten: Fagaceae, oligofaag

hostplants: Fagaceae, oligophagous

Fagus sylvatica; Quercus robur.

Volgens Biesenbaum (2010a) ook Castanea sativa.

According to Biesenbaum (2010a) also Castanea sativa.

fenologie Bewoonde mijnen in mei en dan weer augustus; vrijlevende larven tot in juni en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Occupied mines in May, then again in August; free living larvae until June, then September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Patočka & Zach (1995a) en Patočka & Turčáni (2005a) voor verschillen met C. alchmiella.

pupa See Patočka & Zach (1995a) and Patočka & Turčáni (2005a) for differences with C. alchmiella.

opmerkingen Alleen poppen en imagines maken altijd een zekere determinatie mogelijk. Maar minerende larven in mei zijn zeker robustella. En bovendien verpopt volgens Patočka & Zach (1995a) alchimiella zich in een witte cocon, robustella in een geelwitte.

Lijkt meer dan alchimiella een soort te zijn van warme, droge standplaatsen (Kasy, 1979a).

notes Only pupae and adults always enable a certain identification. But mining larvae in May certainly are robustella. Moreover, according to Patočka & Zach (1995a) does alchimiella pupate in a white cocoon, robustella in a yellow-white one.

Seems more than alchimiella to be a species of xerothermic habitats (Kasy, 1979a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Buszko (1987a, 1992b), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1996a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a, 2003a), Kasy (1979a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Lempke (1976a), Patočka & Turčáni (2005a), Patočka & Zach (1995a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Robbins (1991a).

04/04/2017