Bucculatrix chrysanthemella Rebel, 1896

Lepidoptera, Bucculatricidae

Argyranthemum spec., België © Chris Snyers: algemeen aspect van de aantasting

Bucculatrix chrysanthemella: damage to Argyranthemum spec.

Argyranthemum spec., Belgium © Chris Snyers: general aspect of the damage

jonge mijnen

Bucculatrix chrysanthemella on Argyranthemum spec.: young mines

young mines

twee cocons, één al uitgekomen

Bucculatrix chrysanthemella: cocoons

two cocoons, one already vacated

mijn Aanvankelijk een lange gang met een zwarte centrale frasslijn. De oudere larven maken vlekmijnen door vanuit de bladrand het blad open te bijten en te mineren. Er is geen vrij-levend stadium.

mine At first a long gallery with a black central line. The older larvae make fleck mines by slicing open the leaf margin and mining into the leaf tissue from there. There is no free-living stage.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Argyranthemum frutescens, teneriffae; Gonospermum fruticosum.

fenologie Larven waargenomen in januari-maart (op de Canarische Eilanden).

phenology Larvae observed in January - March (on the Canary Islands).

BENELUX

BE In 2014 waargenomen door Chris Snyers (Snyers, 2016a).

NE waargenomen (Snyers, 2016a)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014)

BENELUX

BE recorded in 2014 by Chris Snyers (Snyers, 2016a).

NE recorded (Snyers, 2016a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2014)

verspreiding binnen Europa Canarische eilanden; met gekweekte Argyranthemum ingevoerd in Frankrijk en Italië (Cocquempot & Nel, 2009a), Engeland (Terry, 2012a) en zelfs Finland (Siloaho, 2008a).

distribution within Europe Canary Islands; with cultivated Argyranthemum introduced in France and Italy (Cocquempot & Nel, 2009a), Britain (Terry, 2012a), and even Finland (Siloaho, 2008a).

literatuur

references

Cocquempot & Nel (2009a), Hering (1927a, 1957a), Klimesch 1979a), Siloaho (2008a), Snyers (2016a), Soors, Muus & Snyers (2016a), Terry (2012a).

08/10/2016