Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Bedelliidae

Convolvulus arvensis, België, prov. Luik, Wanze, Statte (station): gangmijntjes © Jean-Yves Baugnée

Bedellia somnulentella corridor mines

Convolvulus arvensis, Belgium, prov. Liège, Wanze, Statte (station): corridor mines © Jean-Yves Baugnée

Calystegia sepium, Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Bedellia somnulentella mine

Calystegia sepium, Germany (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Calystegia sepium, Nieuwendam, larve, half in de mijn

Bedellia somnulentella mine

Calystegia sepium, Nieuwendam, larva, half immersed in the mine

Calystegia sepium, Brummen; beginmijn

Bedellia somnulentella mine

Calystegia sepium, Brummen; initial mine

de larve ligt ruggelings in de mijn.

the larva lies venter-upwards in the mine

Calystegia soldanella, België, prov. West-Vlaanderen, Oostduinkerke, RN Schipgatduinen © Stéphane Claerebout

Bedellia somnulentella: mine on Calystegia soldanella

Calystegia soldanellaBelgium, prov. West Flanders, Oostduinkerke, RN Schipgatduinen © Stéphane Claerebout

twee larven in een gemeenschappelijke mijn

Bedellia somnulentella: larvae in communal mine

two larvae in a communal mine

mijn De mijn begint met een eischaaltje bijna altijd op (niet naast) de hoofdnerf. Het ei is langwerpig, niet rond als bij Nepticulidae. Vandaar een smalle kronkelige gang van ca 30 mm met een centrale frasslijn, die wel wat aan die van een nepticulide doet denken, en die vaak een deel van het blad afsnoert en tot afsterven brengt. Daarna verlaat de larve dit mijntje en begint (eventueel op een ander blad) aan een lange reeks voldiepe vlekmijnen. De larve is is te groot voor de mijn, en steekt er met zijn achtereind uit. De openingen van de vlekmijnen die zo worden gemaakt bevinden zich aan de bladonderzijde. Onder het blad ontwikkelt zich een los spinsel, waarin frassskorrels blijven hangen. Verpopping buiten het blad, in een hangmatje, als bij Lyonetia, maar dan niet in een cocon.

mine The mine begins at an egg shell that almost invariably is placed on (not next to) the midrib. The egg is oval, not globular, like in the Nepticulidae. Here a narrow tortuous corridor of some 30 mm begins, with a central frass line, reminding of a Stigmella mine, that often cuts off part of the leaf, causing it to die. Then the larva leaves this mine and begins to make a series of full depth fleck mines (not necessarily on the same leaf). The larva is larger than the mine, and protrudes from it with the rear part of its body. The openings to all these mines are in the lower epidermis. Under the leaf an irregular spinning develops, in which frass grains are trapped. Pupation outside the leaf, in a hammock, like in Lyonetia, but, unlike Lyonetia, not in a cocoon.

waardplanten: Convolvulaceae, oligofaag

hostplants: Convolvulaceae, oligophagous

Calystegia pubescens, sepium, soldanella; Convolvulus althaeoides, arvensis, siculus, tenuissimus, tricolor; Ipomoea batatas, purpurea.

fenologie Larven vanaf juli.

phenology Larvae from July on.

BENELUX

BE waargenomen (Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins, 2002a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins, 2002a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa kosmopoliet (Klimesch, 1975a); geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Cosmopolitan (Klimesch, 1975a); all of Europa (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (1997a, 2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1997a, 2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Niet algemeen in Nederland, maar opvallend talrijk in de warme zomer van 2003 (van As & Ellis, 2004a).

notes Not a common species in the Netherlands, but strikingly numerous during the warm summer of 2003 (van As & Ellis, 2004a).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Amsel & Hering (1931a), van As & Ellis (2004a), Baldizzone (2004a), Barton (2015a), Baryshnikova (2007a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1930a, 1935a, 1964a), Buszko (1981a, 1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Drăghia (1968a, 1970a, 1974a), Grandi (1931a), Hartig (1939a), Hering (1927a, 1932e,g, 1936b, 1957a, 1967a), Huber (1969a), Huemer & Erlebach (2003a), Huertas Dionisio (2002a, 2007a), Huisman & Koster (1995a), Kasy (1965a, 1979a), Klimesch (1942a, 1950c, 1957a, 1958c, 1979a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins (2002a) België, Kuchlein & de Vos (1999a), Kuroko (1964a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Parenti & Varalda (2000a), Patočka (1997a, 2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (2010a), Robbins (1991a), Seven (2006a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Ureche (2010a).

16/01/2017