Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Gracillariidae

Teucrium chamaedrys, België, prov. Luxemburg, Resteigne, Tienne des Vignes; © Jean-Yves Baugnée

Aspilapteryx limosella mine

Teucrium chamaedrys, Belgium, prov. Luxembourg, Resteigne, Tienne des Vignes; © Jean-Yves Baugnée

een andere mijn, die de sterke plooien in de onderzijde toont

Aspilapteryx limosella mine

another mine, that shows the strong length folds in the underside.

Teucrium chamaedrys, België, prov. Namen, Viroinval, Treignes, Mwène à Vaucelles © Stéphane Claerebout

Aspilapteryx limosella: mine on Teucrium chamaedrys

Teucrium chamaedrys, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Treignes, Mwène à Vaucelles © Stéphane Claerebout

larve

Aspilapteryx limosella: larva

larva

mijn Onderzijdige vouwmijn, bovenzijde vaak purperbruin, onderzijde bleekgroen. Frass geconcentreerd in een hoek van de mijn. De larve verhuist drie of vier maal naar een nieuwe mijn, afhankelijk van de grootte van het blad. Meestal verpopt de larve in de mijn, in een cocon, maar soms verlaat de larve de mijn, om nog enige tijd vrij te leven.

mine Lower-surface tentiform mine, upper surface often purple brown, lower surface pale green. Frass heaped in a corner of the mine. The larva moves three of four times to a new mine, depending on the size of the leaf. Usally the larva pupates in the mine, in a cocoon, but sometimes the larva leaves the mine and lives free for a while before pupating externally.

waardplanten: Lamiaceae, Asteraceae: polyfaag (?)

hostplants: Lamiaceae, Asteraceae: polyphagous (?)

Teucrium chamaedrys, montanum; Jurinia cyanoides.

Deze polyfagie is bevreemdend; misschien gaat hem om twee verschillende soorten, mogelijk ook is de vermelding van Jurinea onterecht.

This polyphagy is surprising; perhaps two species are involved; it cannot be excluded either that Jurinea was mentioned incorrectly.

fenologie Larven in mei, juli, en augustus-september (Hering (1957a).

phenology Larvae in May, July, and August - September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée & Ellis, 2011a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Baugnée & Ellis, 2011a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Belgium en Polen tot het Iberisch Schieriland, Italië en Griekenland; ook Centraal en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Belgium and Poland to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece; also central and southern Russia (Fauna Europaea, 2011).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Soort van uitgesproken xerotherme standplaatsen.

notes Species of strongly xerothermic habitats.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Baugnée & Ellis (2011a), Biesenbaum (2010a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Hering (1932g, 1957a), Klimesch (1942a, 1950c, 1951b), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a, 1981a), Triberti (1985a).

16/01/2017