Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)

Lepidoptera, Yponomeutidae

op Malus

on Malus

Malus sylvestris, Duitsland, Eifel, Heimbach © Arnold Grosscurt

Argyresthia curvella: larva on Malus sylvestris

Malus sylvestris, Germany, Eifel, Heimbach © Arnold Grosscurt

larve dorsaal

Argyresthia curvella: larva on Malus sylvestris

larva, dorsal view

gal: de larve leeft in een nog gesloten knop en voedt zich met de inwendige bloemdelen. De knop opent zich niet omdat de kroonbladen aan elkaar zijn gesponnen.

gall: the larva lives in the closed bud, feeding on the internal parts of the flower. The buds remains closed because the sepals are spun together.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Malus domestica, sylvestris.

synoniemen: Argyresthia cornella (Fabricius, 1775); A. arcella (Fabricius, 1776).

synonyms: Argyresthia cornella (Fabricius, 1775); A. arcella (Fabricius, 1776).

03/07/2016