Antispila oinophylla van Nieukerken & Wagner, 2012

Lepidoptera, Heliozelidae

Vitis vinifera, Italië, Borgo Valsusano: lichte aantasting; uit Nieukerken ea (2012a)

Antispila oinophylla: mines on Vitis vinifera

Vitis vinifera, Italy, Borgo Valsusano: light infestation; uit Nieukerken ea (2012a)

mijnen in detail

Antispila oinophylla: mines

mines in detail

Vitis vulpina, USA: mijn in een schaduwblad; uit van Nieukerken ea (2012a)

Antispila oinophylla mine on Vitis vulpina

Vitis vulpina, USA: mine in a shadow leaf; from van Nieukerken ao (2012a)

mijn Het ei wordt in de onderzijde van het blad geprikt, gewoonlijk dicht bij een nerf. Vandaar begint een kort, zich niet verbredend gangetje dat meestal een eindweegs langs de nerf loopt. Al gauw wendt het zich af van de nerf en gaat zonder overgang over in een voldiep blaasje van nauwelijks één vierkante cm. Uiteindelijk wordt hierin een ovale uitsnede gemaakt van 3.2-4 mm lang. In het gangetje ligt de brunzwarte frass gewoonlijk in een brede centrale band; in de blaas ligt de frass geconcentreerd in het oudste deel, vaak, vooral bij dunne (schaduw-) bladeren in concentrische boogjes.

mine The egg is inserted in the underside of the leaf, usually close to a vein. Here begins a short, not widening corridor the usually follows the vein for some distance. Soon it turns away from the vein and abruptly widens into a full depth blotch, usually hardly one square cm in size. Eventually an oval excision is made of 3.2-4 mm in length. In the corridor the blackish brown frass generally forms a broad central line; in the blotch most of it is concentrated in the oldest part, often, especially in thin (shadow) leaves, in concentric arcs.

waardplanten: Vitaceae, oligofaag

hostplants: Vitaceae, oligophagopus

Parthenocissus quinquefolia; Vitis vinifera.

In Noord-Amerika ook op andere Vitis-soorten.

In North America also on other Vitis species.

fenologie Twee generaties; overwintering als volgroeide larve in het zakje, vastgehecht aan de plant.

phenology Two generations; hibernation als mature larva in the case, attached to the plant.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa Noord-Amerikaanse soort, geïntroduceerd in Italië en daar schadelijk.

distribution within Europe North American species, introduced into Italy and a pest species there.

literatuur

references

Baldessari (2009a), Duso, Baldessari, Pozzebon, Ferrari, Angeli, Mazzon, Tonina & Nieukerken (2013a), van Nieukerken, Wagner, Baldessari, Mazzon, Angeli, Girolami, Duso & Doorenweerd (2012a)

21/10/2014