Acalyptris minimella (Rebel, 1926)

Lepidoptera, Nepticulidae

Pistacia lentiscus, Frankrijk, Corsica, Belgodère, plage de Lozari © Stéphane Claerebout

Acalyptris minimella: mine on Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus, France, Corsica, Belgodère, plage de Lozari © Stéphane Claerebout

zelfde mijn, detail

Acalyptris minimella: mine on Pistacia lentiscus

same mine, detail

andere mijn

Acalyptris minimella: mine on Pistacia lentiscus

another mine

Pistacia lentiscus, Spanje, Sierra de Grazalema; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris minimella mine

Pistacia lentiscus, Spain, Sierra de Grazalema; from van Nieukerken (2007a)

details

Acalyptris minimella mine Acalyptris minimella mine

details

Pistacia lenticus, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Acalyptris minimella mines

Pistacia lenticus, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de bovenzijde, meestal dicht bij een nerf. Het eerste, langste deel van de miijn is een extreem smalle, tamelijk rechte, met frass gevulde gang die vaak de bladrand of hoofdnerf volgt. Ruim voorbij de helft van de lengte van de mijn verbreedt de gang zich geleidelijk en begint vaak wat te zigzaggen; frass hier in boogjes of losse korrels, in 2/3 van de gangbreedte. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in bovenepidermis

Blaadjes met complete mijnen verkleuren en vallen gemakkelijk af (van Nieukerken, 2007a).

mine Egg on leaf upperside, usually close to a vein. The mine begins as an extremely narrow, rather straight corridor, filled with frass, often following the margin of the leaflet or the midrib. Well over half of the lenght of the mine the corridor gradually widens and begins to zigzag more or less; frass here coiled or in discrete grains, about 2/3 of the corridor width. Pupation outside the mine, exit slit in upper epidermis.

Leaflets with completed mines usually discolouring and easily falling off (van Nieukerken, 2007a).

waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia lentiscus.

In Gibraltar éénmaal gevonden op Pistacia terebinthus (van Nieukerken ea, 2004a).

Only once found on Pistacia terebinthus (Gibraltar) (van Nieukerken ao, 2004a) .

fenologie Meer dan één generatie per jaar (van Nieukerken, 2007a).

phenology More than one generation per year (van Nieukerken, 2007a).

verspreiding binnen Europa Westelijk Middellandse Zee-gebied, van Gibraltar tot (ongeveer) Noord-Griekenland (van Nieukerken, 2007a).

distribution within Europe Western Mediterranean, from Gibraltar to (roughly) northern Greece (van Niekerken, 2007a).

larve Geel.

larva Yellow.

synoniemen Weberina, Niepeltia lentiscella Groschke, 1944; Trifurcula minimella.

synonyms Weberina, Niepeltia lentiscella Groschke, 1944; Trifurcula minimella.

literatuur

references

Groschke (1944a), Hering (1957a), Klimesch (1978b), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a, 2008a), Z & A Laštůvka (2009b), Maček (1999a), van Nieukerken (2007a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Skala (1939a), Triberti & Braggio (2011a), Zerafa & van Nieukerken (2011a).

07/08/2016