Scolioneura vicina Konow, 1894

Hymenoptera, Tenthredinidae

Betula pubescence, Aalten

Scolioneura vicina: mine on Betula pubescence

Betula pubescence, Aalten

Betula pubescence, Diemen © Berend de Vries: massa-optreden

Scolioneura vicina: mass occurrence on Betula pubescence

Betula pubescence, Diemen © Berend de Vries: mass ocurrence

Betula pendula, Castricum: zeer jonge mijn, 9.v.2011

Scolioneura vicina young mine

Betula pendula, Castricum: very young mine, 9.v.2011

mijn Grote heldere, in verse toestand bleekgroene blaasmijn, die begint aan de bladrand, zonder frassprop. De complete mijn kan bijna het hele blad innemen. De larve en mijn zijn morfologisch niet te onderscheiden van die van S. vicina, maar vicina-larven leven van midden mei tot midden juni, die van betuleti in augustus-october (Altenhofer & Taeger, 1998a).

mine Large, transparant, in fresh condition pale green blotch that begins at the leaf margin, without an accumulation of frass. The complete mine may occupy almost the entire leaf. Mine and larva are undistinguishable from those of S. vicina, but vicina larvae live from mid May till mid June, while the larvae of betuleti are found only in August - October (Altenhofer & Taeger, 1998a).

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula payrifera, pendula, pubescens.

fenologie Larven van midden mei tot midden juni.

phenology Larvae from mid May till mid June.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Ellis, niet zeldzaam).

LUX waargenomen (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE Recorded (Ellis, not rare).

LUX recorded (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot Oostenrijk, en van Engeland tot Duitsland (Edmunds, 2008a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden and Finland to Austria, and from Britain to Germany (Edmunds, 2008a; Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Onderzoek door Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a) heeft aangetoond dat er op DNA-niveau geen verschil is met Scolioneura betuleti. Waarschijnlijk zullen beide soorten moeten worden gesynonymiseerd, waarbij de oudste naam, betuleti, de geldige zal zijn.

synonyms A study by Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a) has shown that at the DNA-level there is no difference with Scolioneura betuleti. Probably both species will have to be synonymised, in which case the oldest name, viz. betuleti, will be the valid one.

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Taeger (1998a), Blank ao (1998a), Chevin, Ellis & Schneider (2011a) , Digweed ao (2009a), Edmunds (2008a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2006a), Haase (1942a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Savina & Chevin (2012a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger ao (1998a), Zombori (1978a).

09/03/2017