Scolioneura betuleti (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Betula pendula, Beegder Heide, 14.x.2001

Scolioneura betuleti mine

Betula pendula, Beegder Heide, 14.x.2001

Alnus viridis, Schotland, Orkney @ Derek Mayes

Scolioneura betuleti: mines on Alnus viridis

Alnus viridis, Scotland, Orkney @ Derek Mayes

larve

Scolioneura betuleti: larva

larva

mijn Grote heldere, in verse toestand bleekgroene blaasmijn, die begint aan de bladrand, zonder frassprop. De larve en mijn zijn morfologisch niet te onderscheiden van die van S. vicina, maar vicina-larven leven van midden mei tot midden juni, die van betuleti in augustus-october (Altenhofer & Taeger, 1998a).

mine Large, transparant, in fresh condition pale green blotch that begins at the leaf margin, without an accumulation of frass. Mine and larva are undistinguishable from those of S. vicina, but vicina larvae live from mid May till mid June, while the larvae of betuleti are found only in August - October (Altenhofer & Taeger, 1998a).

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus viridis; Betula alleghaniensis, ermanii, humilis, obscura, pendula, pubescens.

Het voorkomen op Alnus viridis is wel te begrijpen: deze soort wordt gezien als een intergenerieke bastaard tussen Alnus en Betula. Een vermelding door Maček (1999a) van Alnus glutinosa is echter heel verrassend.

The occurrence on Alnus viridis is understandable, because this species is considered an intergeneric hybrid between Alnus and Betula. The reference by Maček (1999a) of Alnus glutinosa, however, is quite surprising.

fenologie Larven in augustus-october.

phenology Larvae in August - October.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met mogelijke uitzondering van Ierland en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe, with possible exception of Ireland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Scolioneura betulae (Zaddach, 1859).

Onderzoek door Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a) heeft aangetoond dat er op DNA-niveau geen verschil is met Scolioneura vicina. Waarschijnlijk zullen beide soorten moeten worden gesynonymiseerd, waarbij de oudste naam, betuleti, de geldige zal zijn.

synonyms Scolioneura betulae (Zaddach, 1859).

A study by Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a) has shown that at the DNA-level there is no difference with Scolioneura vicina. Probably both species will have to be synonymised, in which case the oldest name, viz. betuleti, will be the valid one.

opmerkingen Vooral talrijk op zaailingen.

notes Especially numerous on seedlings.

literatuur Referenties van voor 1998 hebben betrekking op betuleti + vicina.

references References before 1998 refer to betuleti + vicina.

Ahr (1966a), Altenhofer (2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Altenhofer & Taeger (1998a), Beiger (1979a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a, 1964a), Edmunds (2008a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hartig (1939a), Hering (1927b, 1937c, 1957a), Huber (1969a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Leppänen, Altenhofer, Liston & Nyman (2012a), Liston (1993b, 1995b), Lorenz & Kraus (1957a), Maček (1999a), Martínez de Murguía, Angeles Vázquez & Nieves-Aldrey (2004a), Nowakowski (1954a), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), van Ooststroom (1976a), Pieronek (1962a), Pieronek & Soltyk (1993a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Ripper (1931a), Robbins (1991a), Savina & Chevin (2012a), Schedl (2006a), Scobiola-Palade (1974a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Tuomi, Niemelä & Mannila (1981a), Viramo (1969a), Wahlgren (1944a, 1951a, 1963a), Zoerner (1969a, 1970a).

27/04/2017