Parna apicalis (Brischke, 1888)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Tilia, België, prov. Oost-Vlaanderen, Harelbeke-De Gavers, 25.iv.2014 © Zoë Vanstraelen

Parna apicalis: mine on Tilia sp.

Tilia, Belgium, prov. East Flanders, Harelbeke-De Gavers, 25.iv.2014 © Zoë Vanstraelen

Tilia x vulgaris, Nieuwendam, 25.v.2005

Parna apicalis mine

Tilia x vulgaris, Nieuwendam, 25.v.2005

detail

detail

Tilia sp., Frankrijk, centrale Pyreneeën, St. Savin: vergelijking van de mijn van P. apicalis, rechts, en P. tenella, links; © Tineke Cramer

Parna apicalis & tenella mines

Tilia sp., France, Pyrénées Central, St. Savin: comparison of the mines of P. apicalis, right, and P. tenella, left; © Tineke Cramer

mijn Een vlakke blaas aan de bladrand. Het blad aan de rand niet opgerold; zelden meer dan één mijn in een blad. Mijnen vooral in boomkruinen. Frasskorrels eliptisch, ca 0.5 mm lang.

mine A flat blotch at the leaf margin. The leaf is not rolled inwards over the mine. Rarely more than one mine per leaf. Mines mainly in the canopy. Frass grains elliptic, c. 0.5 mm long.

waardplanten: Malvaceae, monofaag

hostplants: Malvaceae, monophagous

Tilia americana, cordata, x euchlora, x europaea, x moltkei, mongolica, platyphyllos, tomentosa.

fenologie Mijnen in mei (Altenhofer, 1980a; Halstead, 2009a); blijkens de foto's hierboven ook al in april.

phenology Mines in May (Altenhofer, 1980a; Halstead, 2009a); on the base of the picture above, also in April already.

BENELUX

Uit Nederland zijn van deze soort nog geen imagines bekend (Ad Mol in litt, 2008). Voorzover bekend documenteert de foto hierboven de eerste waarneming uit België. Niet bekend uit Luxemburg (Fauna Europaea, 2014).

BENELUX

No adults of this species are known from the Netherlands (Ad Mol in litt, 2008). As far as known, the picture above documents the first observation in Belgium. Not known from Luxemburg (Fauna Europaea, 2014).

verspreiding binnen Europa Van Finland en Polen tot Engeland, de Pyreneeën en Alpen (Edmunds ea, 2007a; Fauna Europaea, 2008); Hongarije (Edmunds).

distribution within Europe From Finland and Poland to Britain, the Pyrenees and Alps (Edmunds ao, 2007a; Fauna Europaea, 2008); Hungary (Edmunds).

synoniemen Parna reseri Liston 1993; P. kamijoi: Chevin, 1983 nec Togashi, 1980.

Altenhofer (1980a,b,c) deed een omvangrijke studie naar op bomen minerende bladwespen. Naar aanleiding van dit onderzoek bestudeerde Liston (1993c) Altenhofer's materiaal van Parna, en ontdekte dat dit deels tot een nog onbekende soort behoorde, die beschreven werd als P. reseri. Nog weer later bleek reseri een synoniem te zijn van P. apicalis (Brischke) (Liston, Taeger & Blank, 2006a). Dit houdt in dat al het materiaal dat tot 1993 als tenella werd beschouwd moet worden overgedetermineerd.

synonyms Parna reseri Liston 1993; P. kamijoi: Chevin, 1983 nec Togashi, 1980.

Altenhofer (1980a,b,c) extensively dealt with the European sawflies mining on trees. This induced Liston (1993c) to study Altenhofer's Parna material. He discovered that part of it belonged to an undescribed species, which was described was P. reseri. Later reseri turned out to be a synonym of P. apicalis (Brischke) (Liston, Taeger & Blank, 2006a). The implication is that all material identified as tenella before 1993 is in need of revision.

opmerkingen Voorzover bekend geheel parthenogenetisch.

notes As fas as known the species is entirely parthenogenetic.

literatuur

references

Altenhofer (1980a,b,c), Altenhofer & Pschorn-Walcher (1998a), Blank ao (1998a), Chevin (1983a), Edmunds (2016a), Edmunds, Hind, Liston & Palmer (2003a, 2007a), Halstead (2009a), Liston (1993c, 1995b, 2006a), Liston, Taeger & Blank (2006a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Tomov & Krusteva (2007a).

12/03/2017