Metallus pumilus (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Rubus spec., België, prov. Limburg, Lanaken, de Hoefaert © Carina Van Steenwinkel

Metallus pumilus: mines on Rubus spec.

Rubus spec., Belgium, prov. Limbourg, Lanaken, de Hoefaert © Carina Van Steenwinkel

larve in de mijn

Metallus pumilus: larva in the mine

larva in the mine

Rubus fruticosus, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman

Metallus pumilus: mine on Rubus fruticosus

Rubus fruticosus, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman

Rubus fruticosus, Duin en Kruidberg

Metallus pumilus mine

Rubus fruticosus, Duin en Kruidberg

Rubus fruticosus, Arnhem, Sonsbeek

Metallus pumilus mine

Rubus fruticosus, Arnhem, Sonsbeek

mijn Geen zichtbaar ei; het wordt afgezet onder de onderepidermis, meestal vlakbij een dikke nerf. Vandaar begint een kort, snel breder wordend gangetje, vooral in het eerste deel met veel frass. De gang verwijdt zich tot een grote, zeer doorzichtige, vrijwel voldiepe blaasmijn die de begingang meestal overloopt. Frass korrelig (groter naarmate de larve groter wordt) en droog, verzamelt zich vaak in een laag gedeelte van de mijn. Larve solitair, op de rug in de mijn. Prepupa geheel wit.

mine No visible egg; it is deposited below the upper epidermis, generally close to a major vein.Fom there begins a short, quickly widening corridor that contains much frass, especially in its first part. The corridor opens into a large, very transparant, almost full depth blotch that often overruns the initial corridor. Frass in loose grains, larger as the larva increases in size. The frass is dry, and in old mines it may accumulate like pepper grains in the lowest part. Larva solitary, belly-up in the mine. Prepupa totally white.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rubus caesius, fruticosus, idaeus, leptadenes, odoratus, phoenicolasius, radula, rhombifolius, sanctus, saxatilis, spectabilis, vulgaris.

fenologie Mijnen in juni-juli en september (van Frankenhuyzen & Freriks, 1972c).

phenology Mines in June-July and September (van Frankenhuyzen & Freriks, 1972c).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a); de meeste jaren een gewone soort.

LUX waargenomen (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (van Ooststroom, 1976a); in most years a common species.

LUX recorded (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2008). Ook Griekenaland (Standfuss ea).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Pyrenees, Italy and Roumania, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2008). Also Greece (Standfuss ao).

synoniemen Entodecta pumila.

synonyms Entodecta pumila.

opmerkingen De bramenmineerwesp treedt ook op bij kasteelten van bramen en frambozen, en kan dan ernstige schade doen (Burger e.a., 1985a).

notes The Raspberry Leaf-mining Sawfly may also appear in greenhouse crops of blackberries and raspberries, and then cause considerable damage (Burger ao, 1985a).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Amsel & Hering (1931a), Beiger (1979a), Blank ao (1998a), Buhr (1930a, 1941a, 1964a), Burger ao (1985a), Chevin, Ellis & Schneider (2011a), Csóka (2003a), Drăghia (1967a, 1968a, 1972a), van Frankenhuyzen & Freriks (1972c), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Haris (2009a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), Lorenz & Kraus (1957a), Liston (1995b), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1972a), Nowakowski (1954a), van Ooststroom (1976a), Perović, Merdić & Perović (2006a), Pieronek (1962a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Robbins (1991a), Romeijn (1993a), Scobiola-Palade (1974a), Skala (1941a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Standfuss, Liston, Standfuss & Jansen (2010a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szőcs, Melika, Thuróczy & Csóka (2014a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Tiberghien (2007a), Ureche (2010a), Viramo (1969a), Wahlgren (1944a, 1951a, 1963a), Zoerner (1969a, 1970a).

31/03/2017