Metallus lanceolatus (Thomson, 1870)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Geum urbanum, België, prov. Namen, Hastière par-delà, RN Jean Septroux © Stéphane Claerebout

Metallus lanceolatus: occupied mine on Geum urbanum

Geum urbanum, Belgium, prov. Namur, Hastière par-delà, RN Jean Septroux © Stéphane Claerebout

Geum urbanum, Nunspeet

Metallus lanceolatus mine

Geum urbanum, Nunspeet

Geum rivale, UK Lincoln: jonge larven in een aantal dat waarschijnlijk te groot is om alle te kunnen laten overleven; © Martin Gray

Metallus lanceolatus: young larvae in Geum rivale

Geum rivale, UK Lincoln: young larve, in a number that probably is too large to enable all to survive; © Martin Gray

mijn De mijn begint met een kort en vrij breed gangetje, dat meestal niet meer terug te vinden is als de grote, zeer transparante voldiepe blaasmijn die erop volgt eenmaal gemaakt is. De mijn, die begint in het bladcentrum, bevat veel losse korrelige frass. Larve bleek.

mine The mine begins with short, rather broad corridor, that often is overrun by the later, large, very transparant full depth blotch. The mine begins somewhere in the centre of the leaf. Frass in many loose grains. Larva pale.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Geum coccineum, macrophyllum, rivale, x tirolense, urbanum.

fenologie Larven gevonden van juni tot november; waarschijnlijk twee generaties (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2003a).

phenology Larvae found from June till November; probably two generations (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2003a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen ((Romeijn, 1993a); merkwaardigerwijze niet opgenomen in van Ooststroom's (1976a) lijst van Nederlandse bladwespen, hoewel de soort toch gewoon is.

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Romeijn, 1993a); surprisingly, the species is not listed in van Ooststroom's (1976a) checklist, although the species is not al all rare.

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot de Pyreneeën, Alpen en Bulgarijë, en van Engeland tot Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Pyrenees, Alps and Bulgaria, and from Britain to Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Entodecta lanceolata; Entodecta, Metallus gei (Brischke, 1883); M. bensoni DR Smith, 1971.

synonyms Entodecta lanceolata; Entodecta, Metallus gei (Brischke, 1883); M. bensoni DR Smith, 1971.

opmerkingen De soort is grotendeels parthenogenetisch (Romeijn, 1993a).

notes The species is largely parthenogenetic (Romeijn, 1993a).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2003a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a, 1979a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a, 1964a), Chevin, Ellis & Schneider (2011a), Csóka (2003a), Haase (1942a), Hering (1957a), Huber (1969a), Liston (1995b, 2006a), Lorenz & Kraus (1957a), Maček (1999a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), van Ooststroom (1976a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Robbins (1991a), Romeijn (1993a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a, 2008a), Surányi (1942a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Ureche (2010a), Viramo (1969a), Wahlgren (1944a, 1951a, 1963a), Zoerner (1969a).

12/03/2017