Metallus albipes (Cameron, 1875)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Rubus idaeus, zuid Engeland; © Rob Edmunds

Metallus albipes mine

Rubus idaeus, southern England; © Rob Edmunds

Rubus idaeus, België, prov. West-Vlaanderen, Torhout, Wijnendalebos © Carina Van Steenwinkel

Metallus albipes:  mine on Rubus idaeus

Rubus idaeus, Belgium, prov. West Flanders, Torhout, Wijnendalebos © Carina Van Steenwinkel

detail van de larve

Metallus albipes:  larva

detail of the larva

mijn Grote, vrijwel voldiepe blaasmijn met verspreide frass. De mijn is identiek aan die van M. pumilus, maar de larve verschilt.

mine Large, almost full depth blotch with scattered frass. The mine is identical to that of M. pumilus, but the larva is different.

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Rubus idaeus.

BENELUX

BE niet waargenomen (PESI, 2016), maar zie foto's hierboven.

NE waargenomen (Romeijn, 1993a); zeer zeldzaam.

LUX niet waargenomen (PESI, 2016).

BENELUX

BE not recorded (PESI, 2016), but see pictures above.

NE recorded (Romeijn, 1993a); very rare.

LUX not recorded (PESI, 2016).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en /Finland tot Italië en Hongarijë, en van Engeland tot Rusland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden and Finland to Italy and Hungary and from Britain to Russia (Fauna Europaea, 2008).

opmerkingen Voorkeur voor jonge planten met nog niet verhoute stengels, diep in de schaduw (Altenhofer & Pschorn-Walcher).

notes Preference for young plants, with stems that are not yet woody, growing in deep shade (Altenhofer & Pschorn-Walcher).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2003a), Blank ao (1998a), Hering (1957a), Liston (1995b), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Robbins (1991a), Romeijn (1993a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a), Zombori (1978a).

21/11/2016