Heterarthrus wuestneii (Konow, 1805)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Acer campestre, Groeningen

Heterarthrus wuestneii mine

Acer campestre, Groeningen

larve (prepupa, want kleurloos!) bezig de cocon los te knippen

larva (in the prepupa stage, colourless!) in the process of cutting its cocoon free

Acer campestre, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Heterarthrus wuestneii: mine on Acer campestre

Acer campestre, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

mijn met cocon

Heterarthrus wuestneii: mine with cocoon on Acer campeste

mine with cocoon

larve, dorsaal

Heterarthrus wuestneii: larva, dorsal

larval, dorsal

larve, ventraal

Heterarthrus wuestneii" larva, ventral

larva, ventral

Acer campestre, Denemarken © Simon Haarder

Heterarthrus wuestneii:  mine on Acer campestre

Acer campestre, Denemarken © Simon Haarder

prepupa in de mijn

Heterarthrus wuestneii:  prepupa in the mine

prepupa in the mine

mijn Een grote, bovenzijdige (vaak bijna voldiepe) blaasmijn, zonder spoor van een begingang, die begint in de top van een bladslip. Vaak is een scherp begrensd begingedeelte van mijn opvallend groen en minder doorzichtiig. Frass in losse korrels. Evenals bij H. aceris verlaat de cocon het blad met een cirkelvermig uitgesneden schijfje uit de bovenepidermis van het blad. Als bij alle Heterarthrus-soorten heeft de larve poten die tot korte stompjes gereduceerd zijn.

mine A large, upper-surface (often nearly full depth) blotch, without a hint of a preceding corridor, beginning in the tip of a leaf segment. Often a well-defined first section of the mine is much shalllower, green in transparancy. Frass in loose grains. Like in H. aceris te coccoon, that is formed in the mine, drops out of the leaf along with a circular section of the upper epidermis. Like in all Heterarthrus species the larva has thoracal feet that are reduced to triangular stumps.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer campestre.

Tomov & Krusteva (2007a) noemen ook Acer platanoides; dat moet wel haast een vergissing zijn.

Tomov & Krusteva (2007a) also mention Acer platanoides; this must be mistake.

fenologie Larven waargenomen in begin juni.

phenology Larvae observed in early June.

BENELUX

BE In 2005 vond Paul Fontaine met zekerheid determineerbaar materiaal van deze soort in België (Rochefort, prov. Namur); eerder had ik mijnen gevonden in Belvaux (Ardennen), maar dat materiaal stamde uit midden-juli en betrof verlaten mijnen.

NE In 2005 gevonden in Nederland (Groeningen, Bergen / Limburg en Venray).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Paul Fontaine found material that could be identified with certainty in Belgium in 2005 (Rochefort, prov. Namur); the year before I had found mines in Belvaux (Ardennes), but this material stemmed from mid July and consisted of vacated mines.

NE Found in 2005 in the Netherlands (Bergen/Limburg and Venray).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa van Denemarken tot Zwitserland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Denmark to Switerland, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Heterarthrus healyi Altenhofer & Zombori, 1987 (zie Dathe, Taeger & Blank, 2001a); een eerdere uitspraak door Liston (1995a) dat daarentegen H. cuneifrons een synoniem zou zijn van wuestneii is onjuist gebleken.

synonyms Heterarthrus healyi Altenhofer & Zombori, 1987 (see Dathe, Taeger & Blank, 2001a); an earlier statement by Liston (1995a) that contrariwise H. cuneifrons were a synonym of wuestneii has been rejected.

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Zombori (1987a), Blank ao (1998a), Braggion (2013a), Dathe, Taeger & Blank (2001a), Liston (1995b), Liston & Späth (2005a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Robbins (1991a), Späth & Liston (1995a, 2003a, 2007b), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Tomov & Krusteva (2007a).

06/11/2016