Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Salix spec., België, prov. Luxemburg, Durbuy, la vieille Briqueterie de Rome © Carina Van Steenwinkel

Heterarthrus microcephalus:  mine on Salix spec.

Salix spec., Belgium, prov. Luxembourg, Durbuy, la vieille Briqueterie de Rome © Carina Van Steenwinkel

prepupa in cocon (ander blad)

Heterarthrus microcephalus:  mine on Salix spec.

prepupa in cocoon (another leaf)

Salix caprea, België, prov.Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel: prepupa in cocon

Heterarthrus microcephalus:  mine on Salix caprea

Salix caprea, Belgium, prov.Antwerp, Meerhout © Carina Van Steenwinkel: prepupa in cocoon

Salix cinerea, Reusel: mijn met cocon

Heterarthrus microcephalus mine

Salix cinerea, Reusel: mine with cocoon

Salix triandra, Amsterdam

Heterarthrus microcephalus mine

Salix triandra, Amsterdam

Salix fragilis, Nederhorst den Berg

Heterarthrus microcephalus mine

Salix fragilis, Nederhorst den Berg

Salix viminalis, Nederhorst den Berg

Heterarthrus microcephalus mine

Salix viminalis, Nederhorst den Berg

mijn Ovipositie in de bladtop. Vandaar breidt zich een bovenzijdige (bijna voldiepe) heldere blaasmijn uit, die een groot deel van het blad kan beslaan. Bij smalbladige wilgen neemt de mijn meestal de hele bladbreedte in, bij de breedbladige boswilg de helft. De larve verpopt zich in de mijn in een grote, doorzichtige, schijfvormige cocon.

mine Oviposition in the very leaf tip. From there a very deep upper surface blotch extends downwards. The blotch, that is very transparant, can occupy a large part of the leaf. Mostly the entire width of the leaf is mined out, but the broad leaves of the Goat Willow are mined at one side of the midrib only. Pupation within the mine in a large, transparant, discoidal coccoon.

waardplanten: Salicaeae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, aurita, caprea, cinerea, euxinia, myrsinifolia, pentandra, phylicifolia, purpurea, repens, triandra, viminalis.

fenologie Larven van juli tot september (Hering, 1957a), in twee generaties (Lorenz & Kraus, 1957a).

phenology Larvae from July till September (Hering, 1957a), in two generations (Lorenz & Kraus, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX waargenomen (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

BENELUX

BE rcorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (van Ooststroom, 1976a).

LUX recorded (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Ierland tot Rusland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Pyrenees, Italy and Bulgaria, and from Ireland to Russia (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Phyllotoma microcephala.

synonyms Phyllotoma microcephala.

opmerkingen Heel jonge mijntjes zijn nog ondiep en ondoorzichtig, en kunnen bedrieglijk lijken op die van Agromyza albitarsis, die echter madevormige larven heeft, en niet gebonden is aan de bladtop.

De onderste © hierboven is opmerkelijk omdat de mijn niet in de bladtop begint (bij twee andere mijnen uit hetzelfde monster was dit wel het geval).

notes Very young mines are still shallow and opaque, and can strongly resemble those of Agromyza albitarsis. The larvae of that species are maggots, and its mines are not associated with the leaf tip.

The lower picture above is unusual because the mine did not start at the utter leaf tip. (Two other mines of the same sample were normal.)

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Beiger (1979a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a, 1964a), Chevin, Ellis & Schneider (2011a), Drăghia (1972a, 1974a), Hering (1957a), Huber (1969a), Liston (1995b, 2007b), Lorenz & Kraus (1957a), Michalska (1972a), Nowakowski (1954a), van Ooststroom (1976a), Pieronek (1962a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Robbins (1991a), Savina & Chevin (2012a), Schedl (2006a), Scobiola-Palade (1974a), Sønderup (1949a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a), Wahlgren (1944a, 1963a), Zoerner (1969a, 1970a).

09/03/2017