Heterarthrus leucomela (Klug, 1818)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Acer pseudoplatanus, Denemarken, 4 september © Simon Haarder

Heterarthrus leucomela: mine on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, Denmark, September 4 © Simon Haarder

cocon

Heterarthrus leucomela: cocoon

cocoon

uitgeprepareerde prepupa

Heterarthrus leucomela: prepupa

prepupa, dissected out of the cocoon

mijn Een grote, bovenzijdige (vaak bijna voldiepe) blaasmijn, zonder spoor van een begingang, die begint in de top van een bladslip. Frass in losse korrels. De larve maakt in de mijn een schijfvormige cocon, die niet wordt losgeknipt maar uiteindeliijk met blad en al op de grond valt. Als bij alle Heterarthrus-soorten heeft de larve poten die tot korte stompjes gereduceerd zijn.

mine A large, upper-surface (often nearly full depth) blotch, without a hint of a preceding corridor, beginning in the tip of a leaf segment. Frass in loose grains. The larva makes a dicoidal cocoon within the mine; the cocoon is not cut loose, but drops with the leaf to the ground. Like in all Heterarthrus species the larva has thoracal feet that are reduced to triangular stumps.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer campestre, pseudoplatanus.

fenologie Larven in augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in August (ering, 1957a)

BENELUX

BE waargenomen (Boevé ea, 2009a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Boevé ao, 2009a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken en Duitsland tot de Ukraïne (Sønderup, 1949a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Denmark and Germany to the Ukraine (Sønderup, 1949a; Fauna Europaea, 2008).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Zombori (1987a), Blank ao (1998a), Boevé ao (2009a), Buhr (1941a), Hering (1957a), Liston (1995b), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Sønderup (1949a), Späth & Liston (2003a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a).

06/11/2016