Heterarthrus flavicollis (Gussakovskij, 1947)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Acer platanoides, Hongarije, Budapest © László Érsek

Heterarthrus flavicollis: mine on Acer platanoides

Acer platanoides, Hongarije, Budapest © László Érsek

zelfde blad, onderzijde

Heterarthrus flavicollis: mine on Acer platanoides

same leaf, underside

larve dorsaal

Heterarthrus flavicollis: larva

larva, dorsal view

larve ventraal

Heterarthrus flavicollis: larva

larva, ventral view

mijn Mijn als bij Heterarthrus cuneifrons: een grote, bovenzijdige (vaak bijna voldiepe) blaasmijn, zonder spoor van een begingang, die begint in het centrum van het blad. Volgroeide larve in een schijfvormige cocon in de mijn. Uiteindelijk valt de cocon uit de mijn, met medeneming van een rond schijfje bovenepidermis.

mine Mine entirely like that of Heterarthrus cuneifrons: a large upper-surface (but virtually full depth) blotch, without a trace of an initial corridor, starting in the centre of the leaf. Full grown larval in a discoidal cocoon in the mine. In the end the cocoon drops out if the mine, taking a disk of upper epidermis with it.

waardplanten: Sapindaceae, nauw oligofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly oligophagous

Acer platanoides.

De enige Heterarthrus op noorse esdoorn.

The only Heterarthrus on Norway Mape.

fenologie Volgroeide mijnen in juli.

phenology Fully developed mines in July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Beschreven uit Georgië; binnen Europa slechts bekend uit Zweden en Duitsland (Liston, 1995a); bloklens de foto's ook in Hongarije.

distribution within Europe Described from Georgia; within Europe known only from Sweden and Germany (Liston, 1995a); as testified by the pictures also in Hungary.

synoniemen Phyllotoma aceris: Hering (1957a), Wahlgren, 1944a, 1951a.

synonyms Phyllotoma aceris: Hering (1957a), Wahlgren, 1944a, 1951a.

literatuur

references

Altenhofer & Zombori (1987a), Blank ao (1998a), Hering (1957a), Liston (1993a,d, 1995a), Späth & Liston (2003a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Wahlgren (1944a, 1951a).

27/02/2017