Fenusa ewaldi Smith & Altenhofer, 2011

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Van de mijn is slechts bekend dat hij een heel deelblaadje uitvulde. Aangenomen mag worden dat de blaas voldiep was, en veel grove, elliptische frasskorrels bevatte.

mine Of the mine nothing more is known than that it occupied an entire leaflet. It may be assumed that the blotch was full depth and contained many coarse elliptic frass grains.

waardplanten: monofaag, Rosaceae

hostplants: monophagous, Rosaceae

Rosa sp.

mogelijk was de waardplant Rosa acicularis of cinnamomea (= R. majalis of pendulina).

possibly the host plant was Rosa acicularis or cinnamomea (= R. majalis or pendulina)..

fenologie bezette mijnen werden gevonden in begin juli; het imago verscheen in midden april van het erop volgende jaar.

phenology tenanted mines were found in early July; the imago appeared in mid-April of the following year.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Europees Rusland (Novosibirsk).

distribution within Europe European part of Russia ((Novosibirsk).

literatuur

references

Smith & Altenhofer (2011a).

23/05/2012