Fenella minuta (Dalhbom, 1835)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Geranium pusillum, Amstelveen, Schinkelbos

Fenella minuta mine

Geranium pusillum, Amstelveen, Schinkelbos

detail

Fenella minuta mine

detail

begin van de mijn

start of th mine

Geranium pyrenaicum, Nieuwendam: de gemineerde bladlob krult in en verkleurt

Fenella minuta: mine on Geranium pyrenaicum

Geranium pyrenaicum, Nieuwendam: the mined leaf segment curls inwards and turns red

mijn Zeer transparante blaasmijn nabij de bladrand. die veel frass bevat. De mijn begint bij een opvallend ovipositielitteken. De larve kan een mijn verlaten en elders een nieuwe maken. Verpopping buiten de mijn.

mine Very transpatant mine near the leaf margin, containing abundant frass. The mine begins at a conspicuous oviposition scar. The larva can leave its mine and restart elsewhere. Pupation outside the mine.

waardplanten: Geraniceae, monofaag

hostplants: Geraniaceae, monophagous

Geranium columbinum, dissectum, pratense, pusillum, pyrenaicum, rotundifolium, sylvaticum.

fenologie Larven werden in Nederland gevonden in midden-mei en in de eerste helft van september.

phenology Larvae were found in the Netherlands in mid-May and in the first half of September.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE In 2007 in aantal gevonden in het Schinkelbos; hoewel niet vermeld is de naamlijst van van Ooststroom (1976a) zijn er toch al enkele eerdere waarnemingen van deze soort gedaan (Ad Mol, mond. meded.)

LUX waargenomen (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE Found in 2007 in numbers in the Schinkelbos (at a few km from Schiphol); although the species was not included in van Ooststroom's (1976a) checklist of Dutch Symphyta, there are some unpublished earlier observations in the Netherland (Ad Mol, pers. comm.).

LUX recorded (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyremeeën, Alpen en Karpaten (Fauna Europaea, 2008). Hering (1936b) meldt de soort echter ook uit Spanje, Hartig (1939a) uit Italië, en Maček (1999a) uit Slovenië.

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, Alps and Carpathians (Fauna Europaea, 2008). However, Hering (1936b) records the species also from Spain, Hartig (1939a) from Italy, and Maček (1999a) from Slovenia.

synoniemen Fenella voigti Hering, 1932.

synonyms Fenella voigti Hering, 1932.

opmerkingen Vaak zaten in een blad eveneens een of meer mijnen van Agromyza nigrescens.

notes Often leaves with mines of F. minuta also contained mines of Agromyza nigrescens.

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Blank ao (1998a), Buhr (1941a, 1964a), Chevin, Ellis & Schneider (2011a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1932h, 1936b, 1957a), Lhomme (1934d), Liston (1995b), Maček (1999a), van Ooststroom (1976a), Skala & Zavřel (1945a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

07/04/2017