Trypeta zoe Meigen, 1826

Diptera, Tephritidae

Artemisia vulgaris, Diemen

Trypeta zoe, mine

Artemisia vulgaris, Diemen

zelfde mijn, detail

Trypeta zoe, mine

same mine, detail

Eupatorium cannabinum, Nieuwendam

Trypeta zoe, mine

Eupatorium cannabinum, Nieuwendam

zelfde mijn, detail, met beginggn

Trypeta zoe, mine

same mine, detail, showing the initial corridor

Artemisia vulgaris, België, prov. Vlaams-Brabant, Zichem, Demerbroeken© Carina Van Steenwinkel

Trypeta zoe: mine on Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris, Belgium, prov. Flemish Brabant, Zichem, Demerbroeken© Carina Van Steenwinkel

detail, met larve in de mijn

Trypeta zoe: detail of mine with larva

detail, with larva in the mine

mijn De mijn begint als een zeer nauw gangetje, meestal nabij de top van een bladslip; dit begingangetje loopt meestal over een grote afstand langs de bladrand, maar is daar soms vrij van en is dan sterk gekronkeld. Daarna loopt het naar de hoofdnerf, waar een langgerekte blaas ontstaat met lange en brede uitlopers die op de zijnerven liggen. In de begingang ligt de frass in een bijna continue lijn, in de blaas in verspreide verspreide grote brokken. De primaire en secundaire frasslijnen zijn bij doorvallend licht heel duidelijk. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begin as a long, quite narrow corridor, usually not far from the tip of a leaf segment. Usually this corridor follows the leaf margin for some distance, but it may also run freely through the blade and may then be stongly contorted. In the end the corridor is directed towards the midrib, where an elongated blotch is formed, overlying the midrib and some of the larger lateral veins. Frass in a nearly continuous line in the initial corridor, in scattered lumps in the later part of the mine. Primary and secondary feeding lines very conspicuous when seen in transparancy. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Achillea; Adenostyles alliariae, alpina; Artemisia vulgaris; Aster; Chrysanthemum indicum, maximum; Coleostephus paludosus; Doronicum orientale, pardalianches; Eupatorium cannabinum; Jacobaea alpina, erucifolia; Lactuca; Leucanthemum atratum, maximum, vulgare; Ligularia; Matricaria; Petasites albus, hybridus; Senecio nemorensis & subsp. jacquinianus, squalidus, sylvaticus, vulgaris; Tanacetum parthenium, vulgare; Tussilago farfara.

Bland & Rotheray (1994b) troffen in Schotland een groep planten aan van Ajuga reptans met soms verscheidene mijnen per blad; een aantal vliegen kon worden uitgekweekt. Hoewel deze waarneming op zichzelf staat kan hij toch niet als xenophagie worden aafgedaan.

Bland & Rotheray (1994b) found in Scotland a clump of plants of Ajuga reptans with several mines in some leaves; breeding resulted in several flies. Although this observation stands on its own, it cannot be dismissed as a case of simple monophagy.

fenologie Larven van juni tot october (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June to October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée, 2009a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a, van Aartsen & Smit, 2002a); zeldzaam (Wakkie, 1994a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Baugnée, 2009a).

NE recorded (de Meijere, 1939a, van Aartsen & Smit, 2002a); rare (Wakkie, 1994a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met mogelijke uitzondering van het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe, with possible exception of the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Forellia zoe; Trypeta zoe artemisicola Hendel.

synonyms Forellia zoe; Trypeta zoe artemisicola Hendel.

literatuur

references

van Aartsen & Smit (2002a), Ahr (1966a), Baugnée (2006a, 2009a), Beiger (1955a, 1960a, 1970a, 1979a), Bland & Rotheray (1994b), Buhr (1933a, 1964a), Drăghia (1968a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942), Hering (1921a, 1924b, 1926b, 1930b, 1937b, 1957a), Huber (1969a), Kabos & van Aartsen (1984a), Leclercq & De Bruyn (1991a), Lutovinovas (2014a), Maček (1999a), de Meijere (1939a), Merz (1999a), Merz & Kofler (2008a), Michalska (1970a, 1976a), Niblett (1956a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Robbins (1991), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Smit (2010a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Surányi (1942a), Tóth (1969a), Vimmer (1930a), Wakkie (1994a), White (1988a), Zoerner (1969a, 1970a).

28/01/2017