Stemonocera cornuta (Scopoli, 1772)

Diptera, Tephritidae

Eupatorium cannabinum, België, prov. Namen, Jemelle; © Jean-Yves Baugnée

Stemonocera cornuta: mine on Eupatorium cannabinum

Eupatorium cannabinum, Belgium, prov. Namur, Jemelle; © Jean-Yves Baugnée

Eupatorium cannabinum, België, prov. Namen, Dinant,Parc National de Furfooz © Carina Van Steenwinkel

Stemonocera cornuta: mine on Eupatorium cannabinum

Eupatorium cannabinum, Belgium, prov. Namur, Dinant,Parc National de Furfooz © Carina Van Steenwinkel

larve in de mijn

Stemonocera cornuta: mine on Eupatorium cannabinum

larva in the mine

Eupatorium cannabinum, Duitsland ((Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Stemonocera cornuta: mine on Eupatorium cannabinum

Eupatorium cannabinum, Germany ((Baden-Württemberg), Baden-Weiler

zelfde mijn, detail

same mine, detail

mijn De mijn begint met een lange, draaddunne gang, waarvan het laatste deel dwars over een bladslip loopt. Het hierdoor afgesnoerde deel van het blad verwelkt, en hierin wordt vervolgens een grote blaasmijn gemaakt. Frass verspreid in de mijn. Mijn vrijwel voldiep, geelgroen tot roodbruin, met opvallende secundaire vraatlijnen. De larve verpopt zich buiten de mijn. Een uitvoerige beschrijving van de mijn staat in Seidel (1926a).

mine The mine mine begins as a long, hairlike corridor. The last part of it runs perpendicular to a leaf segment. The part of the leaf that thereby is cut off wilts, and here a large blotch is made. Frass scattered in the mine. Mine practically full-depth, yellowish green to reddish brown, with conspicuous secondary feeding lines. Pupation outside the mine. See also Seidel (1926a) for an extensive description of the mine.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Adenostyles alliariae, alpina; Eupatorium cannabinum; Jacobaea vulgaris; Petasites hybridus; Senecio nemorensis & subsp. jacquinianus, ovatus; Tussilago farfara.

fenologie Larven in augustus-october (Hering, 1957a).

phenology Larven in August-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée, 2009a).

NE Het vermoeden van Kabos & van Aartsen (1984a) dat deze soort inheems zou zijn is gebleken onjuist te zijn (Smit & van Aartsen, 2001a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Baugnée, 2009a).

NE Kabos & van Aartsen (1984a) supposed the species to be native in the Netherlands, but this has been refuted (Smit & van Aartsen, 2001a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Italië; ook Engeland en Rusland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Germany and Poland to Italy; also Britain and Russia (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Cerajocera, Trypeta, Vidalia cornuta.

synonyms Cerajocera, Trypeta, Vidalia cornuta.

literatuur

references

Baugnée (2006a, 2009a), Beiger (1960a, 1965a, 1970a, 1980a), Buhr (1933a, 1941b, 1964a), Hering (1924b, 1937b, 1957a), Huber (1969a), Kabos & van Aartsen (1984a), Leclercq & De Bruyn (1991a), Maček (1999a), Merz & Kofler (2008a), Robbins (1991a, 2007a), Seidel (1926a, 1957a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Smit (2010a), Smit & van Aartsen (2001a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), White (1988a).

28/01/20176