Phytomyza thalictricola Hendel, 1925

Diptera, Agromyzidae

Thalictrum flavum, België, prov. Vlaams-Brabant, Zichem © Carina Van Steenwinkel

Phytomyza thalictricola: mine on Thalictrum flavum

Thalictrum flavum, Belgium, prov. Flemish Brabant, Zichem © Carina Van Steenwinkel

mijn, bovenaanzicht

Phytomyza thalictricola: mine on Thalictrum flavum

mine, upperside

onderzijde

Phytomyza thalictricola: mine on Thalictrum flavum

underside

doorzicht

Phytomyza thalictricola: mine on Thalictrum flavum

lighted from behind

mijn Bovenzijdige, grijsgroene of wittige blaasmijn, zonder spoor van een begingang. De mijn begint aan de top van een blaadje (Griffiths, 1956b); hier bevindt zich een ophoping van frass, zodat in doorzicht dit het donkerste deel van de mijn is. Verpopping buiten de mijn.

mine Upper-surface blotch, grey green or whitish, without any initial corridor. The mine begins near the tip of a leaf segment (Griffiths, 1956b); when lighted from behind this is the darkest part of the mine because of an accumulation there of frass. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Thalictrum aquilegiifolium, flavum.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen door Carina Van Steenwinkel (2015).

NE niet waargenomen (PESI, 2016)

LUX niet waargenomen (PESI, 2016)

BENELUX

BE recorded by Carina Van Steenwinkel (2015).

NE not recorded (PESI, 2016)

LUX not recorded (PESI, 2016)

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Italië, en van Duitsland tot Polen en de Baltische Staten (PESI, 2016).

distribution within Europe From sweden to Italy, and from Germany to Poland and the Baltic States (PESI, 2016).

larve Beschreven door de Meijere (1937a), Sasakawa (1961a) en Beri (1971e).

larva Described by de Meijere (1937a), Sasakawa (1961a), and Beri (1971e).

synoniemen Phytomyza fumariaceae Garg, 1971.

synonyms Phytomyza fumariaceae Garg, 1971.

literatuur

references

Beri (1971e), Buhr (1932a), Černý & Merz (2007a), Dreger & Myssura (2005a), Garg (1971d), Griffiths (1956b), Hering (1957a), Maček (1999a), de Meijere (1937a), Pakalniškis (2004a), Sasakawa (1961a), Skala (1936a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

07/09/2016