Phytomyza heringiana Hendel, 1922

Diptera, Agromyzidae

Malus domestica, België, Antwerpen, oude mijn © Chris Snyers

Phytomyza heringiana mine

Malus domestica, Belgium, Antwerp, old mine poto Chris Snyers

zelfde mijn in doorzicht

Phytomyza heringiana mine

same mine, lighted from behind

Pyrus communis, België, prov. Namen, Couvin (Frasnes), Carrière des Grosses Haies; © Stéphane Claerebout

Phytomyza heringiana: mine on Pyrus communis - xenophagy

Pyrus communis, Belgium, prov. Namur, Couvin (Frasnes), Carrière des Grosses Haies; © Stéphane Claerebout

detail van dezelfde mijn in doorzicht

Phytomyza heringiana: mine on Pyrus communis - xenophagy

detail of the same mine, lighted from behind

mijn Zeer ondiepe onregelmatig vertakte gangmijn, soms smalle blaasmijn. De mijn is bovenzijdig, vaak ook interparenchymaal. De kleur is bleekgroen, bij oude mijnen vaak meer roestkleurig. Frass in kleine, wijd gespatieerde korreltjes. De larve verpopt zich in de mijn. Overwintering als puparium in de mijn, in afgevallen bladeren.

mine Very shallow, irregularly branched corridor, sometimes a narrow blotch. The mine is upper-surface, sometimes also interparenchymatous. The colour is pale green, larer more rust-xcoloured. Frass in small, widely spaced grains. Papation takes place within the mine. Hibernation in the mine, among fallen leaves.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Malus domestica, sylvestris.

Het optreden op peer, zoals hierboven is getoond, moet gezien worden als een zeldzaam geval van xenophagie, waar een ei is afgezet op een vreemde waardplant; zij het dan dat in dit geval de verkeerde waardplant zeer nauw verwant is met de correcte.

The occurrence on pear, as shown above, must be interpreted as a rare case of xenophagy, where an egg has been deposited on a foreign host plant. Be it that in this case the wrong host is very closely related to the correct one.

fenologie Larven in mei-juni en augustus-october (Hering,1957a).

phenology Larvae in May-June and August-October (Hering,1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Chris Snyers, 2011).

NE waargenomen (Houtman, 1952a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Chris Snyers, 2011).

NE recorded (Houtman, 1952a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Litouwen tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Italië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Lithuania to the Pyrenees, and from the UK to Italy (Fauna Europaea, 2008).

larve De Meijere (1926a), Viggiani (1962a).

larva De Meijere (1926a), Viggiani (1962a).

opmerkingen Vooral op gekweekte appels, maar doet geen schade van betekenis (van Frankenhuyzen & Freriks, 1971a).

notes Mainly in cultivated apples, but not causing any damage worth mentioning (van Frankenhuyzen & Freriks, 1971a).

literatuur

references

Beiger (1989a), Buhr (1932a, 1964a), Dreger & Myssura (2005a), van Frankenhuyzen & Freriks (1971a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1952, 1955b, 1957a), Houtman (1952a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1926a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Robbins (1991a), Spencer (1954b, 1972a, 1973b), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Viggiani (1962a), Zoerner (1969a).

12/09/2013