Phytomyza hellebori Kaltenbach, 1872

Diptera, Agromyzidae

Helleborus spec., België, prov. Namen, Dourbes, Montagne aux Buis © Carina Van Steenwinkel

Phytomyza hellebori: occupied mines on Helleborus spec.

Helleborus spec., Belgium, prov. Namur, Dourbes, Montagne aux Buis © Carina Van Steenwinkel

larve in zijn mijn

Phytomyza hellebori: larva in mine on Helleborus spec.

larva in its mine

twee puparia in hun mijnen

puparia in their mines

two puparia in their mines

Helleborus foetidus; © Rob Edmunds, Engeland

_0040

Helleborus foetidus; © Rob Edmunds, UK

Helleborus niger, Diemen

12536

Helleborus niger, Diemen

mijn De mijn begint als een smal, soms stervormig, opvallend zwartig gangetje, dat zich gaandeweg verbreedt tot een bovenzijdige blaas. Frass in parelsnoertjes. Het puparium blijft in de mijn, in een onderzijdige kamer; de voorspiracula steken door de epidermis naar buiten (Hering, 1957a; Spencer, 1976a; Stubbs, 2000a; Welch, 2000a). (Stubbs [2000a] beschrijft de larvenkamer als bovenzijdig.)

mine The mine begins as a narrow, sometime stellate, strikingly dark corridor that slowly widens into an upper-surface blotch. Frass in pearl strings. Pupation within the mine, in a lower-surface pupal chamber; the anterior spiracula penetrate the epidemis (Hering, 1957a; Spencer, 1976a; Stubbs, 2000a; Welch, 2000a). (Stubbs [2000a] describes the pupal chamber as upper-surface).

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Helleborus dumetorum, foetidus, lividus, niger, odorus, purpurascens, viridis.

In Engeland tot nog toe alleen waargenomen op H. foetidus, ook in tuinen waar verscheidene Helleborus-soorten bijeen groeien. Ook Ludwig (1907a), die klaagt over een zware aantasting van H. foetidus, vond geen mijnen op H. niger en viridis in dezelfde aanplant. Pas in 2013 vond Keith Palmer de mijnen op H. niger.

So far the species has been found in the UK exclusively on H. foetidus, even in gardens where several species of Helleborus grow together. Also Ludwig (1907a), who complained about severe damage to his H. foetidus, did not find mines on H. niger and viridis in the same plantation. Only as late as in 2013 mines were found by Keith Palmer on H. niger.

fenologie Volgens Hering zijn er twee tot drie generaties per jaar, en vreten de larven ook 's winters door.

phenology According to Hering there are two or three generations per year; larval activity continues throughout the winter.

BENELUX

BE Op 22 october 2008 zijn door Jean-Yves Baugnée mijnen gevonden op Helleborus foetidus te Villers-sur-Lesse; zie ook Mortelmans ea (2014a).

NE waargenomen (Ellis).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Jean-Yves Baugnée found mines on Helleborus foetidus at Villers-sur-Lesse on October 22, 2008; see also Mortelmans ao (2014a).

NE recorded (Ellis)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Italië, en van Duitsland tot de Pyreneeën; ook Finland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From the UK to Italy, and from Germany to the Pyrenees; also Finland (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Phytomyza buhri Hering, 1930.

synonyms Phytomyza buhri Hering, 1930.

opmerkingen Het lijkt erop of de soort zowel in Engeland als Nederland een recente nieuwkomer is (Storey, 2004a). In België werd de soort echter aangetroffen in een aanzienlijk aantal natuurterreinen (Mortelmans ea, 2014a).

notes The species seems to be a newcomer both in the UK and in the Netherlands (Storey, 2004a). However, in Belgium the species was seen in a considerable number of natural habitats (Mortelmans ao, 2014a).

literatuur

references

Beiger (1979a), Buhr (1941b), Černý & Merz (2006a), Csóka (2003a), Hartig (1939a), Hering (1924b, 1932e, 1957a), Ludwig (1907a), Maček (1999a), de Meijere (1926a), Mortelmans, Boeraeve, Tamsyn, Proesmans & Dekeukeleire (2014a), Palmer (2013a), Skala (1936a, 1951a), Spencer (1976a), Stubbs (2000a), Storey (2004a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a), Welch (2000a).

21/09/2014