Phytomyza corvimontana Hering, 1930

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige gangmijn; het begin is niet zelden onderzijdig. De mijn volgt gewoonlijk een eindweegs de middennerf. De larver verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Upper-surface corridor; the start may be lower-surface. Usually the corridor follows the midrib for some distance. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Achillea ptarmica.

fenologie Bivoltien: voorzomer en nazomer (Robbins, 1991a).

phenology Bivoltine: early summer & late summer (Robbins, 1991a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Litouwen en Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, and from the UK to Lithuania and Poland (Fauna Europaea, 2008).

puparium Zwart (de Meijere, 1934a).

puparium Black (de Meijere, 1934a).

opmerkingen In 2004 door mij als Nederlands vermeld, op grond van twee monsters van lege mijnen uit Overijssel. In 2007 werd echter in Amstelveen op A. ptarmica mijnenmateriaal verzameld, waarvan de mijn opnieuw geheel voldeed aan de beschrijving van corvimontana (met name de frass fijnkorrelig), maar waarvan de larve duidelijk een Liriomyza was. Vooralsnog veronderstel ik daarom dat al het Nederlandse materiaal vam corvimontana als L. ptarmicae moet worden beschouwd.

notes Mentioned by me in 2004 as occurring in the Netherlands, on the base of two samples of vacated mines in the province of Overijssel. However, in 2007 a sample of mines on A. ptarmica in Amstelveen, of which the mines agreed closely with corvimontana, yielded a larva thast clearly was a Liriomyza. It seems wise therefore to provisionally consider all Dutch material of corvimontana as L. ptarmicae.

literatuur

references

Hering (1939b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Pakalniškis (1994a), Robbins (1991a), Spencer (1972a), von Tschirnhaus (1999a).

17/12/2011