Phytomyza chaerophylli Kaltenbach, 1856

Diptera, Agromyzidae

Anthriscus sylvestris, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

Phytomyza chaerophylli: occupied mine on Anthrisus sylvestris

Anthriscus sylvestris, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

Anthriscus sylvestris, Buikslotermeer

Phytomyza chaerophylli: mine in Anthriscus sylvestris

Anthriscus sylvestris, Buikslotermeer

mijn Bovenzijdige gangmijn, die zich tenslotte vaak zo sterk verbreedt dat, binnen de beperkte ruimte van een umbelliferenblad, vaak een secundaire blaasmijn ontstaat. Aan de bovenzijdige mijn gaat een kort onderzijdig gangetje vooraf, gemaakt door de larve in het eerste deel van het eerste stadium (Allen, 1956a). Het is lastig te zien, ook al omdat het vaak de bladrand volgt. Frass in twee slordige rijen van losse korreltjes. De larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de onderepidermis.

mine Upper-surface corridor, in the end widening so strongly that within the limited space of an umbelliferous leaf often a secondary blotch is the result. The upper-surface mine is preceded by a short lower-surface corridor, made by the first instar larva during the first part of this stage (Allen, 1956a). It is difficult to observe, also because it tends to follow the leaf margin. Frass in two untidy rows of isolated grains. Before pupation the larva leaves the mine through a semicircular exit slit in the lower epidermis.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Anthriscus caucalis, cerefolium,, nitida, sylvestris & subsp nemorosus; Bifora; Carum carvi; Chaerophyllum aromaticum, aureum, bulbosum, hirsutum, nodosum, temulum; Conium maculatum; Conopodium majus; Daucus carota;Myrrhis odorata; Oenanthe aquatica; Orlaya grandiflora; Sison amomum; Torilis japonica.

Een vermelding van Selinum carvifolia door Starke (1942a) wordt door Hering (1957a) niet overgenomen.

A reference to Selinum carvifolia by Starke (1942a) is not taken over by Hering (1957a).

fenologie Larven van mei tot november (Hering, 1957a); multivoltien (Frey, 1991a).

phenology Larvae from May to November (Hering, 1957a); multivoltine (Frey, 1991a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach, Dudelange, Flaxweiler).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1924a).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach, Dudelange, Flaxweiler).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeën, Sardinië en Sicilië, en van Ierland tot Letland, Polen en Thracië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Pyrenees, Sardinia and Sicily, and from Ireland to Latvia, Poland and Thrace (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Phytomyza anthrisci Hendel, 1924; Ph. tordylii Hendel, 1927; Ph. aromatici Hering, 1931; Ph. carvi Hering, 1931; Ph. coniophila Hering; Ph. daucivora Hering, 1931; Ph. conopodii Hering, 1943; Ph. sisonis Hering, 1943.

synonyms Phytomyza anthrisci Hendel, 1924; Ph. tordylii Hendel, 1927; Ph. aromatici Hering, 1931; Ph. carvi Hering, 1931; Ph. coniophila Hering; Ph. daucivora Hering, 1931; Ph. conopodii Hering, 1943; Ph. sisonis Hering, 1943.

opmerkingen Zeer gewoon.

notes Very common.

literatuur

references

Ahr (1966a), Allen (1956a, 1957b), Amsel & Hering (1933a), Andersen & Jonassen (1994a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a, 1979a), Beri (1971e), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý (2007a, 2011a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Csóka (2003a), Drăghia (1967a, 1970a), Dreger & Myssura (2005a), Frey (1991a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1956a,b), Hering (1921a, 1925a, 1931a,f, 1936b, 1943a, 1955b, 1957a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Manning (1956a), de Meijere (1924a, 1926a, 1937a, 1939a, 1943a), Michalska (2003a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1983a, 1990a, 1998a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Robbins (1991a), Rydén (1926a), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1953a, 1966b, 1971a,b, 1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a, 1970a).

26/05/2017