Phytomyza anemones Hering, 1925

Diptera, Agromyzidae

Anemone nemorosa, oostelijk Denemarken © Simon Haarder

Phytomyza anemones: mine on Anemone nemorosa

Anemone nemorosa, eastern Denemark © Simon Haarder

gang-gedeelte van de mijn

Phytomyza anemones: mine on Anemone nemorosa

gallery section of the mine

larve (achtereind); ook is een deel te zien van het eerste begin van de gang

Phytomyza anemones: larva

larva (rear end); also a part is visible of the very beginning of the gallery

Anemone nemorosa, Denemarken, Geelskov © Morten Kofoed-Hansen

Phytomyza anemones: vacated mines on Anemone nemorosa

Anemone nemorosa, Denmark, Geelskov © Morten Kofoed-Hansen

mijn vrij doorzichtige, bovenzijdige geleidelijk bredere angmijn, die naar het eind een secundaire blaas vormt. Primaire en secundaire vraatlijnen zichtbaar bij verse mijnen. Frass in geleidelijk groter wordende losse korrels. Het puparium kan zowel binnen als buiten de mijn worden gevormd (Hering, 1957a); volgens Pakaliskis (2004a) wordt het puparium altijd gevormd binnen de mijn, onder de bovenepideris. Volgens Griffiths (1956a) verscheidene larven in een blad.

mine fairly transparantm upper-surface , gradually widening gallery, forming a secondary blotch near the end. Primary and secondary feeding lines present in fresh mines. Frass in isolated grains of increasing size. Pupation now inside, then outside the mine (Hering, 1957a); however, according to Pakalniškis (2004a) pupation invariably is internal, below the upper epidermis. According to Griffiths (1956a) several larvae in a leaf.

waardplanten: Ranunculaceae, oliofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Anemone coronaria, hortensis, nemorosa; Clematis flammula.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Duitsland; ook Litouwen en Servië (Fauna Europaea, 2008); Malta (Černý, 2004a).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Germany; also Lithuania and Serbia (Fauna Europaea, 2008); Malta Černý, 2004a).

larve Beschreven door Hering (1967a, als clematobia); mandibel twee-tandig, alternerend; voorspiraculum knopvormig met 9 papillen, achterspiraculum hoefijzervormig, met 13 papillen.

larva Described by Hering (1967a, as clematobia); mandible two-teethed alternating; front spiraculum fist-shaped with 9 papillae, rear spiraculum with 13 papillae, arranged in a horse shoe.

puparium Roodbruin, met opvallend lang uitgetrokken achterspiracula (afgebeeld in Hering, 1925b en de Meijere, 1937a).

puparium Reddish-brown, with the rear spiracula conspicuously elongated (depicted in Hering, 1925b and de Meijere, 1937a).

synoniemen Phytomyza clematobia Hering, 1967.

synonyms Phytomyza clematobia Hering, 1967.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1960a, 1970a), Buhr (1930a, 1932a, 1941b), Černý (2004a, 2011a), Dreger & Myssura (2005a), Griffiths (1956a,b), Hering (1925b, 1957a, 1967a), de Meijere (1937a), Michalska (1972a, 1976a), Pakalniškis (1990a, 2004a), Robbins (1991a), Skala (1936a), Sønderup (1949a), Spencer (1972a, 1973c, 1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

06/07/2017