Phytomyza agromyzina Meigen, 1830

Diptera, Agromyzidae

Cornus sanguinea, Nieuwendam

Phytomyza agromyzina: mine on Corns sanguinea

Cornus sanguinea, Nieuwendam

Cornus sanguinea, Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Phytomyza agromyzina: mine on Corns sanguinea

Cornus sanguinea, Germany (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Cornus sanguinea, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

Phytomyza agromyzina: mine on Corns sanguinea

Cornus sanguinea, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

ander exemplaar

Phytomyza agromyzina: vacated mine on Cornus sanguinea

another specimen

het puparium steekt vaak half uit de mijn

Phytomyza agromyzina: pupariun protruding from the ine

often the puparium protrudes out of the mine

mijn Bovenzijdige gangmijn van begin tot eind. De frass vervloeit, en vormt dan een brede, donkere middenband. De larve verlaat gewoonlijk de mijn voor de verpopping, maar niet zelden blijft het puparium in de mijn. Dat ziet er een beetje slordig uit; de voorspiracula steken niet door de epidermis naar buiten.

mine Upper surface corridor from start to end. The frass liquifies partly, forming a a broad dark-brown central band. Pupation mostly outsaide the mine, but the puparium may often be found within. In that case often an untidy exit slit has been formed; the front spiracula do not penetrate the epidermis.

waardplanten: Cornaceae, monofaag

hostplants: Cornaceae, monophagous

Cornus alba, mas, sanguinea, sericea.

Van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a) noemen naast Cornus ook Lonicera als waardplant. Dat is zeker onjuist.

Van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a) mention, next to Cornus, also Lonicera as a hostplant; this certainly is incorrect.

fenologie Mijnen gevonden van juni tot october; niet zeldzaam, maar nooit in grote aantallen.

phenology Mines found from June to October; not rare, but almost always in low numbers.

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, Alpen en Roemenië, en van Engeland tot Litouwen en Polen (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, Alps, and Roumania, and from the UK to Lithuania and Poland (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a).

larve Beschreven door de Meijere (1926a).

larva Described by de Meijere (1926a).

puparium

puparium

Cornus sanguinea, Amsterdam

15330

Cornus sanguinea, Amsterdam

synoniemen Phytomyza similis Brischke, 1880.

synonyms Phytomyza similis Brischke, 1880.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1932a, 1964a), Drăghia (1967a, 1968a, 1971a), Dreger & Myssura (2005a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hartig (1939a), Hering (1924a, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Manning (1956a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), de Meijere (1926a, 1939a), Michalska (1972a, 2003a), Michna (1975a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), Robbins (1991a), Rydén (1926a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1972a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

12/06/2017