Phytomyza aconiti Hendel, 1920

Diptera, Agromyzidae

Aconitum vulparia, België, prov. Luik, Ovifat © Jonas Mortelmans

Phytomyza aconiti: mines on Aconitum vulparia

Aconitum vulparia, Belgium, prov. Liège, Ovifat © Jonas Mortelmans

detail

Phytomyza aconiti: mine on Aconitum vulparia

detail

mijn Grote bovenzijdige, grijsbruine blaasmijn die meestal nabij de bladspits gelegen is, zonder enige begingang. De primaire vraatsporen zijn duidelijk. In de mijn leven verscheidene larven tesamen. De larve verlaat de mijn voor de verpopping. Boogsnede in bovenepidermis (Pakalniškis, 2004a).

mine Large, greyish-brown, upper-surface blotch, mostly near the tip of a leaflet, without a preceding corridor. Primary feeding lines conspicuous. Several larvae share a mine. Pupation outside the mine. Exit slit in upper epidermis (Pakalniškis, 2004a).

waardplanten: Ranunculaceae, oligofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Aconitum carmichaellii, lamarckii, napellus, variegatum; Consolida ajacis; Delphinium elatum.

fenologie Larven in mei-juni, en augustus-october (Hering, 1957a)/

phenology Larvae in May - June, and August - October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargegenomen (Mortelmans ea, 2014).

NE waargenomen (de Meijere (1924a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Mortelmans ao, 2014).

NE recorded (de Meijere (1924a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Polen en Tsjechië (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a) en Litouwen (Pakalniškis, 2004a).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, and from the UK to Poland and Czechia (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a) and Lithuania (Pakalniškis, 2004a).

larve Beschreven door de Meijere (1926a).

larva Described by de Meijere (1926a).

puparium Grijsbruin, met slechts ondiepe aanduidingen van de segmentgrenzen.

puparium Greyish-brown, intersegmental constriction very shallow.

synoniemen Napomyza aconiti (Hendel); Phytomyza delphinii Frost, 1928.

synonyms Napomyza aconiti (Hendel); Phytomyza delphinii Frost, 1928.

opmerkingen Hoewel van Frankenhuyzen ea (1982a) de soort zeer algemeen noemen heb ik hem in Nederland nog niet waargenomen. De Meijere (1924a) kende de soort alleen uit Amsterdam. Omdat de mijn een geheel blad kan beslaan geldt de soort als een plaag zij het een ondergeschikte, in tuinen in Engeland (Spencer, 1976a).

notes Although the species is said to be very common in the Netherlands by van Frankenhuyzen ao (1982a), I have never seen the species. De Meijere (1924a) knew the species from Amsterdam only. Because the mine can destroy an entire leaf it is considered a minor garden pest in the UK (Spencer, 1976a).

literatuur

references

Ahr (1966a), Beuk (2002a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hering (1925a, 1955b, 1957a, 1961a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Maček (1999a), de Meijere (1924a, 1926a, 1939a), Mortelmans, Boeraeve, Tamsyn, Proesmans & Dekeukeleire (2014a), Pakalniškis (2004a), Robbins (1991a), Rydén (1926a), Sasakawa (1961a), Sønderup (1949a), Spencer (1954a, 1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (199a), Vála & Rohacek (1983a).

06/09/2016