Pegomya setaria (Meigen, 1826)

Diptera, Anthomyiidae

Fallopia baldschuanica, Amsterdam-Noord

7287

Fallopia baldschuanica, Amsterdam-Noord

Fallopia convolvulus, België, prov. Limburg, Ham, de Rammelaars © Carina Van Steenwinkel

Pegomya setaria: mine on Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus, Belgium, prov. Limbourg, Ham, de Rammelaars © Carina Van Steenwinkel<

mijn Brede gangmijn, overgaand in een grote transparante blaasmijn met 1 of enkele, in verhouding zeer grote maden, die in hoog tempo een blad uitmijnen en dan naar het volgende verhuizen. Aan het eerste blad bij het begin van de mijn een of meer langgerekte wittige eischaaltjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Broad corridor, widening into a large transparant blotch with 1 or several, proportionally very large larvae that quickly completely mine out a leaf, then move to another leaf. At the start of the first mine at the leaf underside 1 or more oval egg shells. Pupation outside the mine.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Fallopia aubertii, baldschuanica, convolvulus, dumetorum.

Mogelijk incindenteel ook op Persicaria soorten. Een vermelding door Brischke van Ipomoea (als P. grossa) is dubieus (Hering, 1957a).

Perhaps occasionally on Persicaria spp. A reference by Brischke of Ipomoea (as P. grossa) is questionable (Hering, 1957a).

fenologie Larven waargenomen van juni tot september.

phenology Larvae found from June to September.

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schierland, de Alpen en Hongarijë, en van Engeland tot Polen; ook Rusland en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, the Alps and Hungary, and from the UK to Poland; also Russia and Bulgaria (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a).

synoniemen Pegomya grossa Brischke, 1881.

synonyms Pegomya grossa Brischke, 1881.

literatuur

references

Beiger (1955a, 1970a), Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Buhr (1933a, 1964a), Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1924b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1975a), Maček (1999a), de Meijere (1939), Nowakowski (1954a), Robbins (1991a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Teschner (1999a).

24/11/2016