Pegomya dulcamarae Wood, 1913

Diptera, Anthomyiidae

Solanum dulcamara, ‘s Hertogenbosch, de Moerputten © Wouter Bosgra (determinatie bevestigd door uitkweken door Joke Erkelens)

Pegomya dulcamarae: mines on Solanum dulcanara

Solanum dulcamara, ‘s Hertogenbosch, de Moerputten © Wouter Bosgra (identification confirmed by breeding by Joke Erkelens)

13 eieren!

Pegomya dulcamarae: eggs

13 eggs!

mijn Volgens Robbins (1991a) zou de mijn lijken op die Pegomya hyoscyami, maar daarvan te onderscheiden zijn door het opvallend grote puparium. Veelzeggender is waarschijnlijk het opmerkelijk hoge aantal eieren in het eipakket, dat gemiddeld 11 bedraagt (Godfray, 1986a).

mine Said by Robbins to be similar to the mine of Pegomya hyoscyami, but to differ in the presence of an unusually large puparium. Probably a better discrimination is the unusually large clutch size, which on averge is 11 (Godfray, 1986a).

waardplanten: Solanaceae, nauw monofaag

hostplants: Solanaceae, narrowly monophagous

Solanum dulcamara.

In Japan ook op S. tuberosum (Suwa, 1975a).

In Japan also on S. tuberosum (Suwa, 1975a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

NE waargenomen (Wouter Bosgra, 2012)

LUX miet waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2016)

NE recorded (Wouter Bosgra, 2012)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2016)

verspreiding binnen Europa Met zekerheid alleen bekend uit Duitsland, Engeland en Spanje; mogelijk ook in Zweden en Polen (Fauna Europaea, 2012; Franzen ea, 1996a).

distribution within Europe Known with certainty only from Germany, the UK and Spain; possibly also in Sweden and Poland (Fauna Europaea, 2012; Franzen ao, 1996a).

larve Zie Ackland (1965a).

larva See Ackland (1965a).

puparium Ongewoon groot (6 mm); beschreven door Ackland (1965a).

puparium Unusually large (6 mm); described by Ackland (1965a).

literatuur

references

Ackland (1965a), Chandler (1998a), Franzen, Büchs & Teschner (1996a), Godfray (1986a), Robbins (1991a), Suwa (1974a), Teschner (1999a).

11/08/2016