Liriomyza tragopogonis de Meijere, 1928

Diptera, Agromyzidae

mijn Groene, later bruinige gang, of vaker langgerekte blaas, bovenop de hoofdnerf. De mijn heeft korte, onregelmatige zijdelingse uitlopers. Frass in onregelmatig verspreide korrels. Verpopping buiten de mijn.

mine Green, later brownish corridor or more often an elongated blotch overlying the midrib. The mine has short, irregular side branches. Frass in irrgular, dispsersed grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tragopogon porrifolius, pratensis.

Buhr (1932a) vermeldt Scorzonera angustifolia en lacinata als waardplanten in Mecklenburg (NW Duitsland). Deze asociatie wordt in latere literatuur niet meer genoemd, hoewel de beschrijving van de mijn die Buhr geeft goed overeenstemt moet die van tragopogonis (en zeker niet met die van L. scorzonerae).

Hering (1957a) noemt L. pusio in verband met Scorzonera; deze soort is gedurende vele jaren verward met tragopogonis.

Buhr (1932) mentions Scorzonera angustifolia and lacinata as hostplants in Mecklenburg (NW Germany). This association is not repeated in the later literature, although Buhr's description of the mine closely fits that of tragoponis (and decidedly not that of the mine of L. scorzonerae).

Hering (1957a) mentions L. pusio in relation with Scorzonera; this species has been confused for decades with tragopogonis.

fenologie Larven in juni en augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Kabos, 1971a, als L. hieracii op Tragopogon).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Kabos, 1971a, as L. hieracii on Tragopogon).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, en van Engeland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to the Pyenees, and from the UK to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Liriomyza pusio: Hering (1957a) en anderen.

synonyms Liriomyza pusio: Hering (1957a) and others.

literatuur

references

Beiger (1958a), Buhr (1932a), Griffiths (1963b), Hering (1930b, 1954a, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971), de Meijere (1925a, 1928a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1994a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

19/12/2011