Liriomyza balcanica (Strobl, 1900)

Diptera, Agromyzidae

Euphorbia esula, Afferden (ge), Afferdensche en Deestsche Waarden © Wouter Bosgra

Liriomyza balcanica: mines on Euhprobia esula

Euphorbia esula, Afferden (ge), Afferdensche en Deestsche Waarden © Wouter Bosgra

detail

Liriomyza balcanica: mines on Euhprobia esula

detail

mijn Bovenzijdige brede gang of blaas (afhankelijk van de breedte van het blad), met aan het begin een ganggedeelte (vaak alleen nog te herkennen aan het frasspatroon). Frass in grpene draadstukjes. Verpopping buiten de mijn. Blad in de omgeving van de mijn soms intensief roodgekleurd.

mine Upper-surface broad corridor or blotch (depending on the width of the leaf), preceded by a corridor (in the end often only recognisable in the frass pattern). Frass in green thread fragments. Pupation outside the mine. Surrounding leaf tissue sometimes intensely reddened.

waardplanten: Euphorbiaceae, oligofaag

hostplants: Euphorbiaceae, oligophagous

Euphorbia cyparissias, esula, myrsinites.

fenologie Larven van mei tot october (Hering, 1957a).

phenology Larvae from May to October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

NE waargenomen (Wouter Bosgra, 2016)

LUX miet waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2016)

NE recorded (Wouter Bosgra, 2016)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2016)

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Thracië (Fauna Europaea, 2007); ook Turkijë (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

distribution within Europe From Germany and Poland to Thrace (Fauna Europaea, 2007); also Turkey (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

synoniemen Liriomyza cyparissiae Groschke, 1955; L. esulae Hendel, 1931; Phytomyza tiefii Strobl, 1901.

synonyms Liriomyza cyparissiae Groschke, 1955; L. esulae Hendel, 1931; Phytomyza tiefii Strobl, 1901.

literatuur

references

Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a, 1979a, 1980a), Buhr (1941b, 1964a), Černý (2007a), Černý & Merz (2005a, 2007a), Černý & Vála (1996a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Deeming & Önder (2000a), Groschke (1955b), Hering (1955a, 1957a), Huber (1969a), Spencer (1961a, 1966a), von Tschirnhaus (1999a), Zoerner (1969a)

28/04/2017