Delia echinata (Séguy, 1923)

Diptera, Anthomyiidae

Cerastium arvense, UK, West Norfolk VC28, Weeting Heath © Ian Barton

Delia echinata: mine on Cerastium arvense

Cerastium arvense, UK, West Norfolk VC28, Weeting Heath © Ian Barton

mijn Eieren liggen geïsoleerd, tamelijk los op de bladbovenzijde, en hebben op het oppervlak een honingraatstructuur. De larve begint met een van de bovenste bladeren geheel uit te mineren. Daarna verhuist de larve naar een ander blad, via een gang die uitgevreten wordt in de stengel. Op deze manier wordt een aantal bladeren aangedaan. De bladeren worden voldiep uitgemijnd. De stengel is op de beschadigde plaatsen transparant. Door de aangerichte schade verwelkt de top van de plant. Frass in eerste mijnen bijna afwezig, later in grove korrels. De larve verlaat gewoonlijk voor de verpopping de mijn (Miles, 1953a).

mine Eggs are scattered individually over the leaf upper surface; they are only loosely attached to the plant. The egg shell has a honeycomb structure. The larva begins with first mining one of the top leaves completely out. Next the larva moves down to another leaf, by way of a tunnel made in the stem. In this way several leaves are mined out, completely and full depth. In the attacked part of the plant the stem has become translucent; the damage causes the plant tip to wilt off. In the first mines almost no frass is to be found, further down it is deposited in coarse grains. Pupation generally outside the mine (Miles, 1953a).

waardplanten: Amaranthaceae, Caryophyllaceae, (Polemoniaceae); polyfaag

hostplants: Amaranthaceae, Caryophyllaceae, (Polemoniaceae); polyphagous

Agrostemma githago; Amaranthus; Arenaria serpyllifolia; Atriplex; Cerastium fontanum subsp, vulgare; Chenopodium; Dianthus; Gypsophila repens; Phlox; Saponaria; Silene vulgaris; Spergularia; Stellaria; Vaccaria.

Door Hering (1957a) ook vermeld van Primula. Miles meldt schade in Engeland op Spinacia.

Also mentioned by Hering (1957a) from Primula. Miles describes in the UK damage to Spinacia.

fenologie Larven gedurende de gehele zomer in 2 of 3 generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae throughout the summer in 2 or 3 generations (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (Joke van Erkelens in litt., 2014).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (Joke van Erkelens in litt., 2014).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Engeland tot Hongarijë; ook Griekenland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula and Italy, and from the UK to Hungary; also Greece (Fauna Europaea, 2007).

ei, larve en puparium beschreven door Miles (1953a) and Dušek (1969a). De mandibel van de volgroeide larve heeft één haakvormige tand.

egg, larva, and puparium described by Miles (1953a) and Dušek (1969a). Mandible of the full grown larva with a single, hook-like, tooth.

synoniemen Hylemyia, Phorbia echinata.

synonyms Hylemyia, Phorbia echinata.

literatuur

references

Buhr (1964a), Chandler (1998a), Dušek (1969a), Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Miles (1953a), Robbins (1991a), Séguy (1950a), Tischler (1999a).

14/03/2017