Cornutrypeta spinifrons (Schroeder, 1913)

Diptera, Tephritidae

Solidago virgaurea, Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

7833

Solidago virgaurea, Germany (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

mijn Brede gangmijn bovenop de hoofdnerf. De mijn heeft brede, lobvormige zijtakken, de op hun beurt op dikke zijnerven liggen, en kunnen samenvloeien. Primaire en secundaire vraatlijnen zeer duidelijk.

mine Broad corridor overlying the midrib. The mine has a number of side branches that distally widen strongly, and may coalesce. Primary and secondary feeding lines very conspicuous.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Aster; Senecio ovatus; Solidago virgaurea.

Maček (1999a) noemt nog Callistephus chinensis en Chrysanthemum indicum.

Maček (1999a) adds Callistephus chinensis and Chrysanthemum indicum.

BENELUX

BE waargenomen (Leclercq & De Bruyn, 1991a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Leclercq & De Bruyn, 1991a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Polen; ook in Europees Rusland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, and from the UK to Poland; also in the European part of Russia (Fauna Europaea, 2007).

larve Achterspiraculum met drie langgerekte papillen.

larva Rear spiraculum with three elongated papillae.

synoniemen Spilographa, Stemonocera, Vidalia spinifrons.

synonyms Spilographa, Stemonocera, Vidalia spinifrons.

opmerkingen In 2005 meldde ik op deze plaats de soort ook in Nederland (Amsterdam) gevonden te hebben. Inmiddels heb ik veel twijfels over de determinatie. De enige mijn was nog niet volledig ontwikkeld, en kan ook het werk zijn van Trypeta zoe. De larve geeft, bij de huidige stand van kennis, geen mogelijkheid om tussen de een en de ander te kiezen.

notes In 2005 I mentioned in this place the find of this species in the Netherlands (Amsterdam). Since then I have growing doutbs about the identification. The single mine was not yet fully developed, and can just as well be the work of Trypeta zoe. At the present state of knowledge the larva does not enable to discriminate between the two.

literatuur

references

Baugnée (2006a, 2009a), Bland (2005a), Hering (1927c, 1957a), Leclercq & De Bruyn (1991a), Maček (1999a), Niblett (1956a), Smit (2010a), White (1988a).

01/08/2016