Chromatomyia scolopendri (Robineau-Desvoidy, 1851)

Diptera, Agromyzidae

Asplenium ruta-muraria, Duitsland (Schwarzwald): Baden-Weiler

Chromatomyia scolopendri: mine on Asplenium ruta-muraria

Asplenium ruta-muraria, Germany (Schwarzwald): Baden-Weiler

Asplenium scolopendrium, België, omg. Dinant © Paul Fontaines

Chromatomyia scolopendri: nine on Asplenium scolopendrium

Asplenium scolopendrium, Belgium, nr. Dinant © Paul Fontaines

idem

Chromatomyia scolopendri: nine on Asplenium scolopendrium

same

Polypodium vulgare, België, Namen, Hastière © Jean-Yves Baugnée

Chromatomyia scolopendri mine on Polypodium vulgare

Polypodium vulgare, Belgium, Namur, Hastière © Jean-Yves Baugnée

Polypodium vulgare, België, prov. Henegouwen, Tournai, RN de la Carrière de l'Orient © Stéphane Claerebout

_3032_0

Polypodium vulgare, Belgium, prov. Hainaut, Tournai, RN de la Carrière de l'Orient © Stéphane Claerebout

mijn Gang, met de frass in een bijna ononderbroken lijn langs de zijde. In kleine bladeren loopt de gang vaak langs de rand, maar wanneer de mijn de ruimte heeft, zoals bij tongvaren, is een een flauw gebogen gang, niet zelden een eindweegs over de hoofdnerf. In het algemeen blijft het puparium in de mijn; de voorspiracula steken dan door de epidermis naar buiten.

mine Corridor, with the frass in an almost uninterrupted line along the side. In small leaves the corridor often follows the margin, but when space is not limited, like in Hart's-tongue Fern, it curves smoothly, not infrequently running over the midrib for some distance. Pupation mostly within the mine; the front spiracula then penetrate the epidermis.

waardplanten: Aspleniaceae, Polypodiaceae, oligofaag

hostplants: Aspleniaceae, Polypodiaceae, oligophagous

Asplenium ceterach, ruta-muraria, scolopendrium, septentrionale; Polypodium vulgare.

fenologie Larven zijn gevonden van juni tot october.

phenology Larvae are found from June till October.

BENELUX

BE waargenomen (Collart, 1953a).

NE waargenomen (Kabos, 1971a).

LUX waargenomen (Ellis: Ahn, Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Collart, 1953a).

NE recorded (Kabos, 1971a).

LUX recorded (Ellis: Ahn, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Ierland tot Polen; ook in Thracië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Denmark to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to Poland; also in Thrace (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door Dempewolf (2001a).

larva Described by Dempewolf (2001a).

synoniemen Phytomyza scolopendri; Ph. elegans Goureau, 1951; Ph. nevadensis Strobl, 1900.

synonyms Phytomyza scolopendri; Ph. elegans Goureau, 1951; Ph. nevadensis Strobl, 1900.

opmerkingen Zoals de foto's laten zien kunnen de mijnen sterk verschillen. Als vliegen uitgekweekt worden vertonen ze echter geen enkel verschil (Hering, 1924a).

notes As the pictures show, the mines can differ appreciably. Yet, when flies are reared they do show no differences (Hering, 1924a).

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1960a, 1965a), Beuk (2002a), Buhr (1932a, 1941b), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Collart (1953a), Dempewolf (2001a), Dreger & Myssura (2005a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1924a, 1925a, 1926b, 1936b, 1955b), Huber (1969a), Kabos (1971a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Robbins (1991a, 2008a), Sønderup (1949a), Spencer (1959a, 1966a, 1972a, 1976a, 1990a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss (1992a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a).

28/04/2017